Allmän kurs Internationell profil med studieresor

Mullsjö folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen vill bredda ditt internationella kunnande. Med hjälp av bl a samhällskunskap, historia, religionskunskap och resor studerar vi internationella relationer. Du läser även allmänna ämnen som svenska, engelska och matematik.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 2 jun 2020

Kontakt:
Pär Gunnarsson

Telefon: 0392-374 00
E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Tid och rum förändras. Internet gör det möjligt att kontakta hela världen från ditt kök.

Resor som på mormors tid var livsprojekt gör vi idag på en långhelg. Samtidigt som många kontakter leder till vänskap och samarbete blossar det upp nya konflikter runt om i världen. Hur lär vi oss att tolka och förstå det som händer? Vad står begrepp som migration, etnicitet och globalisering för? Var finns solidariteten och engagemanget för en rättvisare värld? Vad kan vi lära oss av andra samhällens framgångar och misslyckanden?
På den internationella kursen arbetar vi med samhällsfrågor ur ett internationellt perspektiv. Kursen innehåller ämnen som internationella relationer, kultur-/religionskunskap, freds-/konfliktkunskap, samhällskunskap och miljökunskap. Vi fördjupar våra kunskaper om konflikter men också om freds- och försoningsarbete. Under året specialstuderar vi några områden och reser sedan dit. Vi har bland annat varit i Estland, Lettland, Vitryssland, Polen och Bosnien-Hercegovina.

För dig som är döv/hörselskadad eller har en dövblindhet finns två teckenspråkstolkar anställda på skolan som tolkar på de olika lektionerna.

För att underlätta studierna erbjuder vi:

  • Återkommande personliga samtal
  • Personligt schema
  • Anpassning av undervisningen
  • Stödundervisning
  • Tid för inläsning
  • Ett brett utbud av ämnen
  • Möjlighet till läs-och skrivträning

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den utbildning du valt.
Internationella kursens karaktärsämnen är internationella relationer, kultur-/religionskunskap, freds-/konfliktkunskap, samhällskunskap och miljökunskap.
Vi strävar efter att du under kurstiden ska uppnå behörighet för högskolestudier.
Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du valt har du möjlighet att välja bland ett antal tillvalsämnen, tex: psykologi, nybörjarspråk, silversmide, musik, och naturkunskap. Om du vill läsa ett tillvalsämne anger du det vid kursstarten. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Mål med studierna

Målet med studierna på allmän linje är att du skall få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Temadagar

Under året har vi några temadagar då vi arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis internationella frågor, miljö eller kulturfrågor.

Resor

Under kurstiden genomför vi studieresor, några utomlands. Resorna är en viktig del av undervisningen och vi önskar därför att alla deltar. Du betalar ett självkostnadspris för resorna du är med på.

Praktik

Vi erbjuder möjlighet till en veckas praktik. Du tar själv initiativ att söka praktik på en arbetsplats du vill lära känna.

Intyg

Efter avslutad kurs får du dels ett intyg med vilka ämnen och i vilken omfattning du läst dem, dels ett intyg med studieomdöme enligt folkhögskolans 7-gradiga skala. Detta ger dig möjlighet att söka till högskolan om du har uppnått grundläggande behörighet. Du har också möjlighet att få särskild behörighet i vissa ämnen.Om du får grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller fått godkända grundskolestudier får du ett intyg på SeQF-nivå. Detta är ett system som kan användas i Europa för att visa vilken nivå ditt intyg gäller på. Du kan läsa mer om lärandemålen för SeQF-intyg här:
Mullsjö folkhögskolas lärandemål

Kostnader

Vad det kostar att studera på Mullsjö folkhögskola kan du läsa om under fliken: Om folkhögskolan/Studieekonomi

Ansökan

Du ansöker via schoolsoft. Önskar du mer information kontakta oss på 0392-374 00 eller skicka ett mejl till info@mullsjofolkhogskola.se

För att få en tydligare bild av vem du är, vill vi att du skriver ett brev. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för förväntningar på dina studier på Mullsjö folkhögskola.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet med studierna på allmän linje är att du skall få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.