Grundläggande utbildning inom tredimensionell formgivning i lera, brukskeramik och fri keramik. Utbildningen behandlar olika formningstekniker, dekormetoder, gips, glasyr- och bränningstekniker.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 2 jun 2020

Kontakt:
Ellinor Johansson

Telefon: 0392-374 00
E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Utveckla ditt eget förhållningssätt till leran

Keramikskolan riktar sig till dig som är intresserad av keramiskt hantverk och formgivning. Utbildningen är ettårig med möjlighet att läsa ett andra år. Det första året ger en grundläggande keramisk utbildning och år två ger möjlighet till fördjupning inom det keramiska fältet.

—————————————————–

Utbildningen ger dig insikter om vad man kan åstadkomma med lera vare sig du är intresserad av brukskeramik, formgivning eller av lera som ett konstnärligt material. Undervisningen är uppdelad i perioder med olika praktiska moment. Verkstadsarbetet varvas med teoretiska delar, individuell handledning och gruppredovisningar. Genom uppgifter och dialog övar du upp din iakttagelseförmåga och förmåga till problemlösning med syftet att hitta ditt eget uttryckssätt. Under året utveckla du ditt eget förhållningssätt till leran, Du lär känna lerans egenskaper, dess möjligheter och begränsningar och tillägna dig de baskunskaper som krävs för att kunna klara av att arbeta självständigt med olika projekt. Motivation och eget ansvar är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Vi får besök av ett antal gästlärare och gör även studiebesök och utställningar. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för ditt material och studieresor. Kursen ger dig en god keramisk och teknisk grund för att söka vidare till konstskolor/högskolor eller arbeta vidare i en egen verkstad.

För dig som är döv/hörselskadad eller har en dövblindhet finns två teckenspråkstolkar anställda på skolan som tolkar på de olika lektionerna.

—————————————————–

År 1

Innehåller grundläggande handformningstekniker och drejning.
Materialteori, framställning av egna glasyrer och engober.
Dekortekniker – både enkla och mer avancerade.
Framställning av gipsformar för lergjutning
Ugnsteori och praktik.
Vedeldade bränningstekniker tex raku, svartbränning och saltbränning
Projektarbete
Gästlärare, studiebesök och utställningsteknik

År 2

Uppgifter som syftar till fördjupning av olika moment från år 1. Du har större möjlighet att formulera dina uppgifter utifrån eget intresse. Våren består av en längre projektperiod.
Genom individuell handledning får du hjälp att planera och genomföra dina projekt.
Du har möjlighet att göra praktik eller någon längre studieresa.
Projektåret ställer krav på motivation och självständigt arbete.

Ämnen

Följande ämnen förutom keramik ingår i utbildningen:

Digital bildbearbetning och dokumentationsteknik ger dig verktyg för att presentera dig och ditt arbete och fördjupar ditt arbete med mönster och dekor.

Kroki tecknas kontinuerligt under hela läsåret, dessutom byter du under en vecka keramikverkstan mot bildateljén för att med teckning och måleri ytterligare fördjupa träningen för handen och ögat.

I mån av plats och schemamöjlighet kan du även påverka inriktning på din utbildning genom tillvalsämnen. Om du behöver komplettera ämnen för att få högskolebehörighet kan du välja ur Allmänna linjens ämnesutbud.

—————————————————–

Mål med kursen

 • Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i keramiska processer och tekniker.
 • Att eftersträva en individuell undervisningssituation, där eleven får ta ansvar och fatta egna beslut.

Efter utbildningen bör deltagaren ha

 • Grundläggande kunskaper i drejning och andra formningstekniker
 • Erfarenhet att arbeta från skiss till färdig produkt
 • Kunskaper om olika lertyper ex ler- och stengods.
 • Kunskaper om engobe, att blanda, göra egna och olika engoberingstekniker
 • Grundkunskaper om glasyrtillverkning och viss kunskap om silikatkemi
 • Kunskap och erfarenhet av god verkstadshygien och olika ämnens giftighet
 • Erfarenhet av att göra gjut/stödformar i gips
 • Grundläggande kunskaper om ugnssättning och olika bränningstekniker
 • Kunskap och erfarenhet av olika dekortekniker.

Material

Du står själv för materialkostnaderna och det material du behöver finns att köpa på skolan.

Resor

Under höstterminen gör alla på Konst & Form en inspirationsresa tillsammans. Vi har tidigare besökt städer som Köpenhamn, Stockholm, Prag, Berlin och Helsingfors. Denna resa ger dig chansen att besöka konstutställningar, museer och andra spännande platser.

Intyg

Efter avslutad kurs får du intyg på de ämnen du läst.

Inträdeskrav

Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har 9-årig grundskola eller motsvarande utbildningsbakgrund. Du behöver inte ha några förkunskaper, bara du är intresserad av att utveckla din konstnärlighet och kreativitet.

Ansökan

Sista ansökningsdagen den 5 maj 2019. Möjlighet till kursplats ges därefter i mån av plats.

 • Du söker via Schoolsoft.
  Där finns information om vad du behöver bifoga ansökan.
 • Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet som ska följa med din ansökan. I brevet berättar du vem du är, vad du gjort tidigare och vad du har för ambitioner och förväntningar med studierna på Mullsjö folkhögskola.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskaper i drejning och andra formningstekniker. Erfarenhet att arbeta från skiss till färdig produkt. Kunskaper om olika lertyper ex ler- och stengods. Kunskaper om engobe, att blanda, göra egna och olika engoberingstekniker. Grundkunskaper om glasyrtillverkning och viss kunskap om silikatkemi. Kunskap och erfarenhet av god verkstadshygien och olika ämnens giftighet. Erfarenhet av att göra gjut/stödformar i gips. Grundläggande kunskaper om ugnssättning och olika bränningstekniker. Kunskap och erfarenhet av olika dekortekniker.