Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) - Eftergymnasial

Mullsjö folkhögskola


Ansök nu
Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder en bred teologisk ledarutbildning.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år 4 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 år gymn eller motsvarande, grundläggande behörighet för högskolestudier, samt Historia A och Samhällskunskap A

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 4 jun 2021

Plats för kursen: Saronkyrkan i Göteborg

Kontakt:
Erik Holke

Telefon: 031-741 12 06
E-post:
erik.holke@ALTutbildning.se

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle. Huvudmän för skolan är Pingst – Fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Pastors- och ledarprogrammet

Tillsammans med sju folkhögskolor erbjuder ALT det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet. Utbildningen innehåller kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Studier varvas med praktik i en utbildningsförsamling och nära kontakt med en mentor som följer studenten genom hela utbildningen. Utbildningen ges på ALTs sex studiecenter: Campus Örebro, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö och Umeå.

Teologiskt kandidatprogram

ALT erbjuder ett teologiskt kandidatprogram på Campus Örebro. Tre år av teologiska studier att använda som komplement till annan utbildning, som en del i prästutbildning eller för att fördjupa sig i den kristna tron. Det finns även möjlighet att läsa ett teologiskt basår eller att ansöka om teologie högskoleexamen efter två år.

Terminen för socialt och diakonalt arbete

Idag är många församlingar i Sverige engagerade i olika sociala projekt för missbrukare, barn och nysvenskar. Församlingar driver förskola, skola, äldreboenden, second hand-butiker med arbetsträning, med mera. Denna utveckling har gjort kyrkor till viktiga aktörer i det civila samhället. Därför utvecklar nu ALT en termin för socialt och diakonalt arbete. Den startas ht 19 och är just nu under uppbyggnad. Terminen kan bland annat läsas som en del i pastors- och ledarprogrammet och i teologiskt kandidatprogram, den kan även läsas av ledare och verksamma i sociala och diakonala projekt samt församlingsmedlemmar engagerade i socialt arbete som önskar fördjupning och vidareutveckling.

Lördagskurser

Varje termin erbjuds två kurser inom ALTs koncept Lördagskurser, där sex av de samverkande folkhögskolorna är anordnare. Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar där deltagarna finns på plats vid ett av ALTs studiecenter: Campus Örebro, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö och Umeå. Studietakten är 25 procent och går att kombinera med arbete eller andra studier.

Pastors- och ledarprogrammet

Tillsammans med sju folkhögskolor erbjuder ALT det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet. Utbildningen innehåller kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm.

Teologisk utbildning i församlingsmiljö

Utbildningen är en gedigen teologisk ledarutbildning där teologiska ämneskunskaper kombineras med kontinuerlig ledarträning och personligt mentorskap i församlingsmiljö. Studenten är under hela sin utbildning kopplad till en utbildningsförsamling där den får pröva teorier i praktiken, får lära sig kontextanalys och får möjlighet att växa i sin ledarroll.

Sammanhållen utbildning med bredd

Pastors- och ledarprogrammet kan läsas på ALTs sex regionala studiecenter: Umeå, Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping och Malmö. Det skapar en närhet till utbildningsförsamlingen och det ger fler möjlighet att delta i utbildningen.

Akademisk nivå

Akademisk nivå betyder här en betoning på reflektion och analys, förmåga att pröva olika perspektiv och krav på självständighet i materialinhämtning och redovisning. ALT är en del av det teologiska arbete som pågår inom högskola såväl i Sverige som internationellt. Utbildningen ger möjlighet till en teologie kandidatexamen.

Profiler

Inom ramen för Pastors- och ledarprogrammet finns det möjlighet att profilera sig mot socialt-diakonalt och/eller interkulturellt församlingsledarskap. Dessa profiler kan även läsas som fristående terminskurser för andra som vill utbilda sig för internationell, interkulturell eller social-diakonal tjänst

Folkhögskolor och högskolor i samverkan

Pastors- och ledarprogrammet bedrivs som en fyraårig eftergymnasial folkhögskoleutbildning med sju samverkande folkhögskolor: Dalkarlså folkhögskola, Hyllie Park folkhögskola, June folkhögskola, Kaggeholm folkhögskola, Liljeholmen folkhögskola, Mariannelund folkhögskola och Mullsjö folkhögskola. Örebro teologiska högskola är högskolan inom ALT och det är den som möjliggör examensrätten. Pastors- och ledarprogrammet innehåller alltså både folkhögskole- och högskolekurser fördelat över alla fyra åren.

För en utförligare beskrivning och information se www.altutbildning.se.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.altutbildning.se/sv/startsida/