Allmän kurs Internationell profil med studieresor

Ansök nu

Allmän kurs Internationell profil med studieresor

Mullsjö folkhögskola

Ansök nu
Kursen vill bredda ditt internationella kunnande. Med hjälp av bl a samhällskunskap, historia, religionskunskap och resor studerar vi internationella relationer. Du läser även allmänna ämnen som svenska, engelska och matematik.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Therese Stewart

Telefon: 0392-374 00
E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se


Tid och rum förändras. Idag lever vi i en globaliserad värld där vi har möjlighet att få kontakt med hela världen endast genom ett klick. Vi vet vad som händer på andra sidan jorden i samma stund det sker. Resor som förr var livsprojekt gör vi idag på en långhelg. Samtidigt som vi ser hur världen blir mindre och möjligheterna till nya kontakter och samarbeten fler så nås vi även av nyheter om krig och konflikter.

Hur kan vi förstå det som händer i världen? Vad står begrepp som migration, etnicitet och globalisering för? Var finns solidariteten och engagemanget för en rättvisare värld? Hur hanterar vi den pågående diskussionen kring klimatet och miljön? Vad kan vi lära oss av vår historia? Hur ser vi på framtiden?

På den internationella profilen arbetar vi med samhällsfrågor ur ett internationellt perspektiv. Profilen innehåller ämnen som: internationella relationer, kultur- och religionskunskap, samhällskunskap och miljökunskap.

Under året specialstuderar vi några områden och reser sedan dit. Vi har bland annat varit i Estland, Lettland, Vitryssland, Polen, Bosnien-Hercegovina och Tyskland.

 

 

För dig som är döv/hörselskadad eller har en dövblindhet finns två teckenspråkstolkar anställda på skolan som tolkar på de olika lektionerna.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen, de flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Internationella profilens karaktärsämnen är internationella relationer, kultur-/religionskunskap, freds-/konfliktkunskap och samhällskunskap.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den profil du valt.
Vi strävar efter att du under kurstiden ska uppnå behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola.
Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland tillvalsämnen som presenteras vid läsårets början t ex silversmide och teckenspråk. För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla.

Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan eller yrkeshögskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.