Bibel Kreativ är tillsammans med Pulsåret och Bibelåret en del av Bibellinjen. Spåren läser bibelgrunden tillsammans i en större klass, medan fördjupningen, ca 30% av tiden, sker i den mindre gruppen.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska fylla 18 år senast det år utbildningen börjar och helst ha gått ut gymnasiet.

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 27 maj 2020

Kontakt:
Anders Linsmo

Telefon: 036-30 69 66
E-post:
anders.linsmo@svf.fhsk.se

BIBEL KREATIV - TRO, IDENTITET, LEDARSKAP

Vad gör Bibel Kreativ med dig?

Att uttrycka ord i ord är något som vi jobbar mycket med på Bibellinjen som helhet. Vi tror att Gud har skapas oss med flera sinnen än så, varför de estetiska uttrycken gör språket om tron mer fullständigt. På Bibel Kreativ jobbar vi därför med att lite mer genomtänkt använda sång, musik, drama och skapande i olika former för att gestalta och uttrycka det vi tror på. En teoretisk grund på Bibellinjen med de stetiska uttryck vi jobbar med på Bibel Kreativ hjälper därför dig att växa som människa och kristen. Och om du växer och använder dessa uttryck kommer också din omgivning att växa!

Innehåll

Grundstommen, genomgången av Gamla och Nyta testamentet och Lära och liv, kommer liksom ledarmetodiken att delas med Pulsåret och Bibelåret. På schemat finns också Skapande, Musik, Lovsång i teori och praktik, Drama, Grafisk design och Idrott. Vidare åker vi på praktikhelger i olika församlingar där vi praktiserar det vi lär oss. Parallellt med studierna delar vi livet i mindre grupper, basgrupper, i bön, samtal och omsorg. Därtill gör vi studiebesök i såväl kyrkor, hjälporganisationer, kloster, retreatgårdar och andra andliga miljöer. Förutom de ordinarie lärarna på linjen kommer du också att möta en hel del gästföreläsare från Equmenia och från andra andliga miljöer.

Resor

Under året kommer vi att göra en längre eller flera kortare studieresor. De senaste åren har resan gått till Israel/Västbanken, men vi har också utbyte/kontakter med såväl Hindustani Covenant Church (HCC) i Indiensom North park University i Chicago. Därtill har vi erfarenhet av resor till Moldavien, Italien/Rom och i Paulus fotspår i Turkiet. Oavsett vart resan/resorna går, kommer de inte att överstiga en självkostnad av ca 10 000 kr och det finns möjlighet att istället för resor göra praktik i församling.

Ansökan

Ansök digitalt via Svf:s hemsida. Kan du inte använda den digitala ansökan, hör du av dig till Svf för att få en pappersblankett hemskickad. I båda ansökningarna gäller att du ska bifoga personbevis, betyg, foto av dig själv samt skriva ett personligt brev där du berättar lite om dig själv samt varför du vill gå Bibel Kreativ.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som redovisar kursens innehåll och omfattning.

Pedagogisk grundhållning

Styrkan finns i gruppen, där vi tror att alla har något att bidra med, Själva närvaron och delandet av tankar, kunskap och erfarenheter från var och en tillför något. Vi jobbar föra att inkludera alla i den processen.

Det finns en fortsättning!

När du har gått Bibel Kreativ kan du söka till Ungdomsledaråret, en påbyggnadskurs som består av fältstudier i en lokal församling, distansstudier med fördjupningsarbete och teoriperioder på Svf. Du kan också, liksom andra som gått på Svf, söka till Distanskurs med internationella fältstudier i något av de projekt som finns i olika länder och bedrivs tillsammans med Equmenia och Equmeniakyrkan.


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska få kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia. Bibelns texter ska sättas i relation till dagens samhälle och våra liv. Du får kunskap om kyrkans framväxt och orientering i olika andliga traditioner. Kursen ska stimulera personlig utveckling och andlig mognad och skapa intresse och ge en god grund för vidare teologiska studier.