Bibelåret är tillsammans med Pulsåret och Bibel Kreativ en del av Bibellinjen. Spåren läser bibelgrunden tillsammans i en större klass, medan fördjupningen ca 30% av tiden sker i den mindre gruppen.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska fylla 18 år senast det år utbildningen börjar och helst ha gått ut gymnasiet.

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 27 maj 2020

Kontakt:
Anders Linsmo

Telefon: 036-30 69 66
E-post:
anders.linsmo@svf.fhsk.se

BIBELÅRET - TRO, IDENTITET OCH LEDARSKAP

Vad blir man för något om man går Bibelåret?
Svar: Man blir inte något, man blir någon! På Bibelåret är ledorden "Tro, identitet och ledarskap", där identitet är fokus i fördjupningsspåret. Vi fördjupar oss i vilka vi är i oss själva i relation tillandra människor och till Gud genom att studera själavård och andlig vägledning. Vi funderar vidare på vilka vi är som kristna genom att lära oss något om den kristna kyrkans historia och vad de olika kristna samfunden står för. I allt detta söker vi också förstå vilka gåvor och talanger var och en av oss har. Vidare vill vi lära oss att kommunicera vår tro och identitet i teori men också i praktik i ett antal helger i några olika församlingar. 

Innehåll
Grundstommen, genomgången av Gamla och Nya Testamentet och Lära och liv kommer liksom ledarmetodiken att delas med Pulsåret och Bibel Kreativ. På schemat finns också Själavård & livsfrågor, Bibelmetodik, Kyrkans historia, Andlig vägledning och Idrott. Vidare åker vi på praktikhelger i olika församlingar där vi praktiserar det vi lärt oss. Parallellt med studierna delar vi livet i mindre grupper, basgrupper, i bön, samtal och omsorg. Därtill gör vi studiebesök i såväl kyrkor, hjälporganisationer, kloster, retreatgårdar och andra andliga miljöer. Förutom de ordinarie lärarna på linjer kommer du också att möta en hel del gästföreläsare från Equmenia och från andra andliga miljöer.

Resor
Under året gör en längre eller flera kortare studieresor. De senaste åren har resan till till Israel/Västbanken, men vi har också utbyte och/eller kontakter med såväl Hindustani Covenant Church (HCC) i Indien som North Park University i Chicago. Därtill har vi erfarenhet av resor till Moldavien, Italien/Rom och i Paulus fotspår i Turkiet. Oavsett vart resan/resorna går, kommer de inte att överstiga en självkostnad av ca 10 000 kr och det finns möjlighet att istället för detta göra praktik i församling.

Ansökan
Ansök digitalt via Svf:s hemsida. Kan du inte använda den digitala ansökan, hör du av dig till Svf för att få en pappersblankett hemskickad. I båda ansökningarna gäller att du ska bifoga personbevis, betyg, foto av dig själv samt skriva ett personligt brev där du berättar lite om dig själv samt varför du vill gå Bibelåret.

Intyg
Efter avslutat Bibelår får du ett intyg som redovisar kursens innehåll och omfattning.

Pedagogisk grundhållning
Styrkan finns i gruppen, där vi tror att alla har något att bidra med. Själva närvaron och delandet av tankar, kunskap och erfarenheter från var och en tillför något. Vi jobbar för att inkludera alla i den processen.

Det finns en fortsättning!
När du har gått Bibelåret  kan du söka till Undomsledaråret, en påbyggnadskurs som består av fältstudier i en lokal församling, distansstudier med fördjupningsarbete och teoriperioder på SVF.

Du kan också, liksom andra som gått på SVF, söka till Distanskurs med internationella fältstudier. I något av de projekt som finns i olika länder och bedrivs tillsammans med Equmenia och Equmeniakyrkan.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska få kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia. Bibelns texter ska sättas i relation till dagens samhälle och våra liv. Du får kunskap om kyrkans framväxt och orientering i olika andliga traditioner. Kursen ska stimulera till personlig utveckling och andlig mognad, skapa intresse och ge en god grund för eventuella vidare teologiska studier.