Global + Lokal = Glokal! Vi erbjuder en kurs där vi tänker globalt men agerar lokalt. Där det lilla nära mötet spelar roll för världen som sammanhang där världen blir tydlig också i det lilla mötet.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Examensbevis från högskoleförberedande utbildning eller från yrkesförberedande. Goda kunskaper i engelska, gärna också spanska.

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Cecilia Björnlinger

Telefon: 036-30 69 66
E-post:
cecilia.bjornlinger@svf.fhsk.se

Så vill du lära känna en annan kultur, få en vidgad världsbild, bli utmanad och samtidigt vara med och göra skillnad för andra människor? Då ska du söka till Svfs och Equmenias nya kurs Glokal!

På Glokal - distanskurs med internationell praktik studerar du via nätet med handledning från Svf - i en helt annan del av världen. Kursen bygger på folkbildningens idé om att man lär tillsammans i en grupp där erfarenhetsutbyte och levande dialog prioriteras. Genom nätuppkopplad undervisning och samtal och genom skriftliga uppgifter får du bl a lära och reflektera över landet, samhället, historien och de religioner du finns mitt ibland. Du är i en ny miljö där du ser och lever i vad du lär!

Du kommer att få hjälpa till i verksamheter kopplade till barn och unga inom kyrkliga organisationer som Svf och Equmenia samarbetar med på olika håll i världen. Inför höstterminen 2019 kan det bli aktuellt med Japan, Ecuador och Indien.

Vi börjar med två veckors förberedelser och studier förlagda till Svf. Därefter är du utomlands i cirka tre månader och ni är alltid minst två personer som reser till samma land. Därefter återvänder du till Svf för två veckors bearbetning, utvärdering och redovisning.

Du betalar själv för alla reseomkostnader (t ex biljett, visum, vaccinationer) och för mat. Mottagarorganisationen står för husrum. Kursen berättigar till studiestöd från CSN.

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.svf.fhsk.se/utbildning/glokal/