Allmän D riktar sig till dig som har en AST- eller annan NPF-diagnos, är studiemotiverad och vill få ökad insikt och kunskap om dig själv. Vi erbjuder utifrån dina förutsättningar möjligheter till studier för grundläggande behörighet för högskole- eller yrkeshögskolestudier. I schemat ingår förutom lektionerna också samtal med dig om vad just du behöver utveckla.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundskola. Studiebesök och pröva på-dagar, efter pröva på-dagarna kan du söka till utbildningen.

Kostnader: Information på Svf:s hemsida, https://www.svf.fhsk.se/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Ann-Sofie Karlman

Telefon: 036-30 69 00
E-post:
ann-sofie.karlman@svf.fhsk.se

Allmän D finns i två variationer: En för dig som kommer från Jönköping och bor hemma och en för dig som kommer från en annan kommun än Jönköping och bor på Svf:s internat. 

Kursen har teoretiska studier på motsvarande gymnasienivå.  Folkhögskolan följer samma kurssystem som gymnasieskolan, där kurserna har beteckningen 1-3 (5-7 för engelska). 1-kurserna läses företrädesvis i en anpassad, mindre grupp. Vissa av 2-kurserna kan du ha möjlighet att läsa i en anpassad, mindre grupp, men 3-kurserna läser du tillsammans med andra studerande på Allmän kurs. Vi erbjuder olika profilkurser under dina år hos oss, där vi gör aktiviteter som utgår från det ni behöver och vill.

Vi arbetar utifrån synsättet att alla är olika, med olika förutsättningar, men förväntar oss att alla deltagare följer Svf:s värdegrund om allas lika värde. I undervisningen finns alltid både lärare och handledare med.

Hur lång tid du behöver studera beror på dina tidigare kunskaper och betyg och vad du har för ambition och mål med din tid hos oss. Men du söker för ett år i taget.

Du som bor på internatet

Du som bor på skolan har ett eget rum, där vi försöker anpassa boendet efter dina önskemål, till exempel egen toalett/dusch. I boendet finns handledare dagtid, alla dagar i veckan. Samtliga har en bred erfarenhet av att arbeta med AST/NPF. En av handledarna blir också din kontaktperson under din tid hos oss. Handledarnas uppgifter består bland annat av att hjälpa dig med olika strukturer i boendet, t. ex läxhjälp och andra sysslor som ingår i boendeutbildningen. Under skolveckan serveras frukost, fika, lunch samt middag i skolans matsal. Under helger kan vi hjälpas åt att laga mat och då äter  måltiderna tillsammans i boendet.

Prova på-dagar

Innan du blir antagen till kursen, ska du ha gjort ett par prova på-dagar hos oss. Under dessa dagar får du delta i undervisning, studieverkstad, vara med på en del gemensamma aktiviteter och eventuellt bo på Svf:s internat. Kontakta oss för mer information.

 

 

.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Studiernas mål är grundläggande behörighet för yrkeshögskola alternativt  högskola. 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.svf.fhsk.se/utbildning/allman-kurs/allman-d/