Bibellinjen: Bibel Internationell

Ansök nu

Bibellinjen: Bibel Internationell

Södra Vätterbygdens folkhögskola


Ansök nu

Bibel Internationell är en terminskurs för dig som vill resa utomlands, eller har ett engagemang för tro och internationella frågor. Profilämnen är mission, lärjungaskap och internationell omvärldskunskap.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd:

Ansök senast: 15 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska fylla 18 år senast det år utbildningen börjar och helst ha gått ut gymnasiet.

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 18 aug 2021 - 21 dec 2021

Kontakt:
Anders Linsmo

Telefon: 036-30 69 66
E-post:
anders.linsmo@svf.fhsk.se


OBS!
Ansök senast 15 maj 2021

BIBEL INTERNATIONELL - TRO, MISSION OCH LÄRJUNGASKAP

Bibel internationell är på samma sätt som Bibelåret, Bibel Puls och Bibel Kreativ ett av spåren på Bibellinjen och delar större delen av bibelundervisningen med med dessa bortsett från kursens profilämnen. Viss undervisning på engelska kan förekomma genom digitalt utbyte med våra samarbetsländer. Efter terminen kan du pröva vingarna internationellt genom att söka till Svf:s kurs Glokal alternativt fortsätta på något av de andra spåren på Bibellinjen. Höst- och vårtermin på Bibellinjen är lite av moduler vilket gör att det är naturligt att börja en ny termin tillsammans med övriga Bibellinjen i januari. Kursen genomförs som ett samarbete mellan Svf:s Bibellinje och Equmenia.

Bibellinjens gemensamma ämnen

* Gamla Testamentet
* Nya Testamentet
* Lära och liv
* Andlig vägledning
* Ledarmetodik
* Basgrupp
* Idrott

Profilämnen Bibel Internationell

* Internationell omvärldskunskap
* Mission
* Bistånd, hjälparbete och mänskliga rättigheter
* Lärjungaskap

 Pedagogisk grundhållning

Styrkan finns i gruppen, där vi tror att alla har något att bidra med. Själva närvaron och delandet av tankar, kunskap och erfarenheter från var och en tillför något. Vi jobbar för att inkludera alla i den processen.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska få kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia. Bibelns texter ska sättas i relation till dagens samhälle och våra liv. Du får kunskap om kyrkans framväxt och orientering i olika andliga traditioner. Kursen ska stimulera till personlig utveckling och andlig mognad, skapa intresse och ge en god grund för eventuella vidare teologiska studier.