Bibellinjen: Bibelåret

Ansök nu
Bibelåret är tillsammans med Pulsåret och Bibel Kreativ en del av Bibellinjen. Spåren läser bibelgrunden tillsammans i en större klass, medan fördjupningen ca 30% av tiden sker i den mindre gruppen.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 1 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska fylla 18 år senast det år utbildningen börjar och helst ha gått ut gymnasiet.

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 30 maj 2023

Kontakt:
Anders Linsmo

Telefon: 036-30 69 66
E-post:
anders.linsmo@svf.fhsk.se


OBS!
Ansök senast
1 maj 2022

BIBELÅRET - TRO, IDENTITET OCH LEDARSKAP

Vad blir man för något om man går Bibelåret?
Svar: Man blir inte något, man blir någon! På Bibelåret är ledorden "Tro, identitet och ledarskap", där identitet är fokus i fördjupningsspåret. Vi fördjupar oss i vilka vi är i oss själva i relation tillandra människor och till Gud genom att studera själavård och andlig vägledning. Vi funderar vidare på vilka vi är som kristna genom att lära oss något om den kristna kyrkans historia och vad de olika kristna samfunden står för. I allt detta söker vi också förstå vilka gåvor och talanger var och en av oss har. Vidare vill vi lära oss att kommunicera vår tro och identitet i teori men också i praktik i ett antal helger i några olika församlingar. 

Innehåll
Grundstommen, genomgången av Gamla och Nya Testamentet och Lära och liv kommer liksom ledarmetodiken att delas med Pulsåret och Bibel Kreativ. På schemat finns också Själavård & livsfrågor, Bibelmetodik, Kyrkans historia, Andlig vägledning och Idrott. Vidare åker vi på praktikhelger i olika församlingar där vi praktiserar det vi lärt oss. Parallellt med studierna delar vi livet i mindre grupper, basgrupper, i bön, samtal och omsorg. 

Resor
Under året gör en längre eller flera kortare studieresor. De senaste åren har den långa resan till till Israel/Västbanken, men vi har också kontakter även på närmare håll.  

Pedagogisk grundhållning

Styrkan finns i gruppen, där vi tror att alla har något att bidra med. Själva närvaron och delandet av tankar, kunskap och erfarenheter från var och en tillför något. Vi jobbar för att inkludera alla i den processen.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska få kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia. Bibelns texter ska sättas i relation till dagens samhälle och våra liv. Du får kunskap om kyrkans framväxt och orientering i olika andliga traditioner. Kursen ska stimulera till personlig utveckling och andlig mognad, skapa intresse och ge en god grund för eventuella vidare teologiska studier.