Grafisk design & Kommunikation (Gdk)

Profilkurs, Yrkesutbildning Södra Vätterbygdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning
Eftergymnasial yrkesutbildning i grafisk design, där du jobbar med illustration, design, kommunikation, layout, svenska, foto, webbdesign, typografi, copy, färglära och mycket mer.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymn eller motsv, grundläggande behörighet till högskola eller till yrkeshögskola. då är Sv2, Sv 3 en merit. Prövning av reell kompetens - se SVF:s webb. Inträdesprov för behöriga sökande 21 april eller 27 april 2022 (du väljer en av dagarna).

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Kontakt: Leif Stålhammar

Telefon: 036-30 69 48

E-post:
leif.stalhammar@svf.fhsk.se

Jobba som grafisk formgivare, AD eller webbdesigner

Målet med utbildningen är att du ska skaffa dig kunskaper, både praktiskt och teoretiskt, för att kunna arbeta med grafisk form inom informations- eller reklambranschen. Glädjande nog är det många som efter avslutad utbildning går direkt till ett jobb i mediabranchen. Det kan vara som grafisk formgivare,  AD eller AD-assistent, illustratör, webbdesigner, informatör eller copywriter. Arbetsplatser är ofta reklambyråer, designbyråer, magasin, förlag eller informationsavdelningar på större företag. En hel del har på senare år använt vår utbildning som en grundutbildning för att söka vidare till andra skolor med större specialisering, såsom Berghs, HDK, Beckmans m.fl. Några går utbildningen för sin egen skull – för att utveckla sitt formspråk och skapande.

Utbildningens innehåll

Oavsett ditt skäl till att läsa Gdk kommer det att vara två år då du jobbar med illustration, kommunikation, layout, svenska, foto, webbdesign, typografi, copy, film, trycksaksproduktion och mycket mer. Det mesta du gör är projektinriktat, ofta i samarbete med andra. Dina idéer och tankar möter andras, slipas, utvecklas, kanske skrotas eller återuppstår till något nytt, bättre eller mer intressant.

Att vi jobbar så mycket projektinriktat innebär att du kommer att testa olika roller i en projektgrupp och bli van vid att arbeta med projektledare, tidsplaner och riktiga deadlines, precis som i arbetslivet. Vi försöker så mycket som möjligt involvera flera ämnen i arbetet så att i en uppgift jobbar du samtidigt med exempelvis typografering, ljussättning, foto, text, viral marknadsföring.

I så många fall som möjligt arbetar vi dessutom med riktiga uppdrag från företag, föreningar och organisationer. Under senare år har vi t ex arbetat med bokformgivning för Betaniastiftelsen i Stockholm, filmat och redigerat reklamfilmer för Sandagymnasiet i Jönköping och formgett tidningar för Habo Wolley och Sokraten. Vill du ses lite mer av vad våra studerande håller på med just nu kan du följa dem och oss på Instagram,@svfgrafisk. 

Upplägg

Den första av de fyra terminerna på Gdk innebär fokus på programkunskaper i Photoshop, Illustrator och InDesign. Samtidigt arbetar vi med praktiska uppgifter där vi för in övriga ämnen. Termin två innebär till viss del fördjupning av programkunskaper, men också en del nytt, framför allt inom web och UX/UI. Under den terminen för vi också in mer av idétankar: Hur kommunicerar vi, vad vill vi, hur ser budskapet ut? Tredje terminen innebär mer projektinriktat arbete, dels gemensamma projekt som vi planerar och genomför tillsammans, dels fria projekt där du själv bestämmer inriktning, omfattning och redovisningsform.  Den största delen av den sista terminen innebär att du är på praktik, vilket gör att du har en god koppling till arbetslivet när du lämnar oss.

Intyg

Efter utbildningen får du ett intyg som visar vilka kurser du genomfört. Finns det kurser som du inte genomfört fullständigt/ej deltagit i, framgår det av intyget.

Kostnader

Under utbildningen behöver du ha tillgång till en bärbar dator med Adobes programvaror för grafisk produktion - Adobe Creative Cloud. Utöver detta tillkommer kostnader för en studieresa som vi gör under första året - resa, kost och logi för 5-7 dagar. Oftast har vi, genom de projekt vi genomfört i klassen, kunnat tjäna in en del pengar till resan innan, vilket medför en lägre kostnad i slutändan.

Ansökan

Du ansöker i SchoolSoft och där skriver du ett skriftligt personporträtt och laddar upp personbevis för studier och  bevittnade betygskopior. OBS! Se till att din ansökan är komplett innan du sänder iväg den.

Behöriga sökande kallas sedan till inträdesprov online och du väljer en av två möjliga dagar. Skulle du inte ha möjlighet att vara med vid någon av provdagarna, ber vi dig kontakta oss.

Besked om antagning skickas ut, vanligtvis i början av juni. Antingen blir du antagen, placerad som reserv eller inte antagen.

Har du en annan språklig bakgrund än svenska, tar vi hänsyn till det i språktesterna. Funktionshinder i någon form ska inte inverka negativt. Vi strävar efter en så bred köns-/ålders-/etnisk bredd som möjligt i vårt antagningsförfarande.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet med utbildningen är att du ska skaffa dig kunskaper, både praktiskt och teoretiskt, för att kunna arbeta med grafisk formgivning inom informations- eller reklambranschen. Våra studerande får jobb som grafiska formgivare, AD eller AD-assistenter, illustratörer, webbdesigner, informatörer och copywriter. En hel del har på senare år använt vår utbildning som en grundutbildning för att söka vidare till andra skolor med större specialisering, t ex Berghs, Beckmans m fl.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.svf.fhsk.se/utbildning/grafisk-design-kommunikation/

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) är sedan 1919 en mötesplats för idéer, inspiration, kunskap, personlig utveckling och utbildning. Här kan du höja din kompetens, skaffa dig en yrkesutbildning eller förbereda dig för studier på högskola/universitet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se
Webbadress: https://www.svf.fhsk.se/