Musiklinje

Profilkurs Södra Vätterbygdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs
Musikalisk mångfald och bredd, mycket ensemble och kör kännetecknar linjen. Utöver ordinarie undervisning genomförs olika projekt, konserter, musikcaféer och resor.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Praktiskt och teoretiskt inträdesprov 25, 26, 27 eller 28 april 2022 (du blir kallad till en av provdagarna).

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2022 - 30 maj 2023

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Kontakt: Sören Ylenfors

Telefon: 036-30 69 89

E-post:
soren.ylenfors@svf.fhsk.se

Musiklinjen vill ge dig en stabil grund för eventuella framtida musikstudier och erbjuda goda möjligheter att utveckla dina färdigheter på sång/instrument, i kör, ensemble, musikteori m m.

Musiklinjen vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola har plats för 44-46 deltagare. Dessa fördelar sig på två årskurser. Årskurs 1 är en grundkurs i musik och delas i två lika stora grupper, Mu1 och Mufi1. Fi står för Församlingsinriktning, vilket innebär att vissa ämnen och projekt, exempelvis praktikhelger, genomförs i samarbete med Svf:s Bibellinje. (Musik 2 (Mu2) är ett fortsättningsår från både Mu1 och Mufi.)

Utbildningens innehåll
Varje studerande har 60 minuter individuell undervisning i instrument/sång i veckan. Denna resurs delas vanligtvis upp på 40 minuters undervisning på huvud­instrumentet och 20 minuter på  biinstrumentet. (Annan fördelning kan förekomma.)

Undervisning sker i grupp i följande ämnen:

Ensembleledning
Musikteori
Gehörsträning
Musik och samhälle
Digital notskrivning i Sibelius (Mu1, Mufi1)
Digital musikproduktion i Cubase (Mu2)
Livsåskådning
Gemensam sång
Gemensam lektion
Musiken i gudstjänsten (Mufi1)
Kulturorientering (Mu1, Mu2)
Körsång
Idrott
Ensemble
Praktik / projektarbete i olika former
Förberedelse inför studie- och konsertresa

Utöver den här beskrivna verksamheten som bedrivs veckovis, genomförs ett stort antal projekt: konserter, musikcaféer, medverkan i guds­tjänster , sceniska musikprojekt och studie- och konsertresor. Detta utgör ett viktigt och stimulerande komplement till ordinarie undervisning. Gästande ensembler och föreläsare är ett annat viktigt inslag i den verksamheten.

Utbildningens mål

 • Att erbjuda en totalmiljö för personlig utveckling, både socialt och musikaliskt.
 • Att ge bra verktyg för att fungera som musikalisk ledare i olika sammanhang.
 • Att ge möjlighet till att praktiskt och teoretiskt utvecklas musikaliskt i blandade genrer.
 • Att vara en bra förberedelse för fortsatta musik­studier.

Kostnader under studietiden
Skolan tillhandahåller div instrument som piano, orgel, trumset, förstärkare, ljudanläggning. Övriga (bärbara) instrument står du för själv.

Kostnader för studiematerial och kurslitteratur uppgår till ca 1 100 kr/läsår. De studie-/konsertresor som vi genomför finansieras delvis med intäkter från egna konserter och musikframträdanden, avgifter från de studerande. Vid längre konsert- och studieresor, t ex till USA, har kostnaden för dig som studerande varit ca 7 500 kr.

Antagningsprinciper och antagningsprocess
Din ansökan registreras. Du kallas till inträdesprov som du får räkna med tar en dag i anspråk. Inträdesprovet omfattar följande moment:

 • Uppspelning på huvud- och biinstrument. (Dessutom ska du som inte har sång som huvud- eller biinstrument framföra en valfri sång vid provtillfället.)
 • Intervju i samband med spel-/sångprovet. 
 • Skriftligt prov i musik och gehörslära, ca 60 minuter.

Juryn sammanställer resultaten av dessa tre moment och gör en bedömning av din totala prestation. Dessutom tar vi hänsyn till instrumentfördelning, körens sammansättning, klassdynamik och motivation.

Lärarna
Alla lärare på Musiklinjen har en gedigen utbildning och pedagogisk erfarenhet. Parallellt med sin undervisning är samtliga aktiva utövare av musik som instrumentalister, sångare och/eller dirigenter. Några har sin huvudsakliga sysselsättning som musiker i Jönköpings sinfonietta.

Intyg
Efter varje läsår får du ett kursintyg. För att få detta krävs minst 80% närvaro och aktivt deltagande i utbildningens olika moment.

Övrigt
I den mån det är schematekniskt möjligt, kan du läsa vissa ämnen tillsammans med andra linjer på skolan, främst Allmän kurs med möjlighet att läsa enstaka kurs för behörighet.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska ha kkommit till insikt om dina musikaliska kvaliteter, färdigheter och utvecklingsmöjligheter. Förbättrat dina möjligheter att praktiskt använda dina kunskaper. Lagt en grund för eventuellt vidare musikstudier.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.svf.fhsk.se/utbildning/musiklinjen/

Fler kurser inom: Musik Klassisk Jazz Körsång

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) är sedan 1919 en mötesplats för idéer, inspiration, kunskap, personlig utveckling och utbildning. Här kan du höja din kompetens, skaffa dig en yrkesutbildning eller förbereda dig för studier på högskola/universitet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se
Webbadress: https://www.svf.fhsk.se/

Vi lärde oss att ta musikeryrket på största allvar

Det blev intensiva och utmanande år på folkhögskola för Isabel Neib. I dag är hon artist, producent och labelboss. Hon beskriver sin musik som kontrastrik och elektronisk ”happy/sad pop”. Foto: Loella Billner

Läs hela artikeln