Bibellinjens terminskurs

Ansök nu

Bibelterminen är vårterminskursen av Bibellinjen där du dels ingår i gruppen ”Bibelterminen” men framför allt i den av de befintliga grupperna – Bibelåret, Pulsåret eller Bibel Kreativ – som du vill ansluta till.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: en termin

Ansök senast: 1 december 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska fylla minst 18 år det år studierna börjar och helst ha gymnasiet klart.

Kostnader: Om kostnader läser du på Svf:s hemsida, www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 11 jan 2022 - 31 maj 2022

Kontakt:
Anders Linsmo

Telefon: 0708-29 23 67
E-post:
anders.linsmo@svf.fhsk.se


Fler kurser inom:

OBS!
Ansök senast
1 december 2021

Vad blir man för något om man går Bibelterminen?

Svar: Man blir inte något, man blir någon! På Bibelåret/bibelterminen är ledorden ”tro, identitet och ledarskap”, där identitet är fokus i fördjupningsspåret. Vi fördjupar oss i vilka vi är i oss själva i relation till andra människor och till Gud genom att studera själavård och andlig vägledning. Vi funderar vidare på vilka vi är som kristna genom att lära oss något om den kristna kyrkans historia och vad de olika kristna samfunden idag står för.

I allt detta försöker vi också förstå vilka gåvor och talanger var och en av oss har. Vi vill lära oss att kommunicera vår tro och identitet i teori men också i praktik i ett antal helger i några olika församlingar. Att i allt detta plocka in Gud betyder att det händer något med dig. Något som gör att du efter detta år kommer att ha kommit lite längre med frågorna om vem du är som människa och kristen.

Vad gör Pulsterminen med dig?

Något av det roligaste man kan göra som idrottare är att åka på träningsläger. Några dagar, en vecka eller en månad då man tillsammans med lagkamrater eller träningskollegor får komma iväg och fokusera på uppbyggnad och finslipning av tekniken. Vi tror att Pulsåret/pulsterminen i mångt och mycket påminner om ett träningsläger. Under ett års tid får du – utifrån kombinationen tro och idrott – möjlighet att fokusera på uppbyggnad, både för ande kropp och själ: Kroppen – du kommer att få en allsidig träning, Själen – du kommer att lära känna dig själv bättre, Anden- du kommer att lära känna Gud bättre i såväl bibel som liv.

Vad gör Bibel Kreativ med dig?

Att uttrycka tro i ord är något som vi jobbar mycket med på bibellinjen som helhet. Vi tror dock att Gud har skapat oss med flera sinnen än så varför de estetiska uttrycken gör språket om tron mer fullständigt. På Bibel Kreativ jobbar vi därför med att lite mer genomtänkt använda sång, musik, drama och skapande i olika former för att gestalta och uttrycka det vi tror på. En teoretisk grund på bibellinjen med de estetiska uttryck vi jobbar med på Bibel Kreativ hjälper därför dig att växa som människa och kristen. Och om du växer och använder dessa uttryck kommer också din omgivning att växa!

Resa

Under vårterminen kommer vi att göra en längre resa till Israel/Västbanken, för att studera de platser där bibeln utspelade sig men också för att möta människor som lever i landet idag. Vi jobbar hårt för att resan inte ska överstiga en självkostnad av 10000 kr och det finns möjlighet att istället för detta göra praktik i församling.

Innehåll

Grundstommen, genomgången av Gamla och Nya testamentet och Lära och liv kommer liksom ledarmetodiken att delas mellan de tre olika inriktningarna. Mer information om innehållet och specifika ämnen i respektive inriktning finns på Bibellinjens webbsida, www.svfbibel.se.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska få kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia. Bibelns texter ska sättas i relation till dagens samhälle och våra liv. Du får kunskap om kyrkans framväxt och orientering i olika andliga traditioner. Kursen ska stimulera till personlig utveckling och andlig mognad, skapa intresse och ge en god grund för eventuella vidare teologiska studier.