Förberedande polis- och kriminalvårdsutbildning

Sommenbygdens folkhögskola


Ansökan stängd
Vill du bli polis eller jobba inom kriminalvård? Gå en specialinriktad kurs vid Sommenbygdens folkhögskola!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år Två terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet för högskolestudier. Vid antagningen sammanvägs betyg, andra meriter och personlig lämplighet. Det personliga brev du skickar med vid ansökan har stor betydelse.

Kostnader: 2000 kr/termin betalas dels för att täcka kollektiva kostnader som försäkring, visst studiematerial och viss litteratur, 500 kr/termin. Resterande 1500 kr/termin disponerar du i gruppen för olika aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019

Kontakt:
Karin Holmbom och Kenneth Eklund

Telefon: 0708-723 906 och 070-581 94 68
E-post:
karinh@sommenbygden.se

Kursen ger dig goda allmänna insikter i såväl polisiärt arbete som kriminalvårdsarbete. Kunskaper som du också kan ha stor nytta av vid arbete inom säkerhetsföretag, tull, rättpsykiatrisk vård, räddningstjänst, militär eller som civilanställd inom polisen, exempelvis: civilutredare, kommunikationsoperatör eller arrestantvakt.

Mycket av det som behandlas under kursen kommer du också att ha nytta av i privatlivet. 

Förberedande polis- och kriminalvårdsutbildning är en profilkurs, vilket innebär att du efter avklarad kurs erhåller kursintyg, men ej betyg/studieomdöme.  Du kan också erhålla ett skrivet personligt omdöme om du så önskar.

Du kommer att läsa heltid, vilket innebär att du har ca 30 undervisningstimmar om 40 minuter per vecka i följande ämnen under läsåret:
Polisverksamhet, Kriminalvårdsverksamhet, Kriminologi, Psykologi/Beteendevetenskap, Rapportskrivande, Fysträning, Yrkesetik, Kommunikation/ Konfliktkunskap och Mångkulturellt samhälle.

Du kommer att få mängder av yrkesrelaterade upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Vi gör gemensamma studiebesök, möter yrkesverksamma från olika verksamhetsområden samt deltar i praktiska övningar av olika slag.

I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår Forum en gång per vecka samt några gemensamma temadagar per termin. 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursen skall ge dig ökad säkerhet och förmåga att komma vidare i ansökningsprocessen till Polisutbildningen bland annat vad gäller faktafärdigheter, stabil psykisk insikt om varför du vill bli polis samt vetskap om dina fysiska förutsättningar. För dig som vill arbeta inom kriminalvård ger kursens innehåll en solid kunskapsgrund inför arbete på fängelse, häkte med mera.