Detta är en grundläggande musikutbildning på distans. Vill du söka till lärarutbildning på musikhögskola eller annan högre musikutbildning eller vill du bara bli en bättre och kunnig amatörmusikant?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: 1 år två terminer, 25%

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du som söker bör ha vissa instrumentala färdigheter på ett instrument, viss vokal färdighet, viss notkunskap och ett genuint intresse för musik. Tillgång till dator med webkamera.

Kostnader: 1000 kr/termin. I avgiften ingår elevförsäkring, kopiering, studiematerial och litteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 1 sep 2019

Kontakt:
Magnus Eriksson, kursansvarig

Telefon: 072-589 85 20
E-post:
musik@sommenbygdensfolkhogskola.se

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN.

MUSIK PÅ DISTANS är för dig som:

• vill fördjupa ditt kunnande i musikteori, gehör, lyssning analys m.m.

• vill bli bättre på ditt instrument och att sjunga

• vill förbereda dig inför framtida musikstudier

• vill bli en bättre och mer kunnig musikant!

ÄMNEN OCH UPPLÄGG
De ämnen du kommer att jobba med är: musikteori, gehör, sång & ackordinstrument, ensembleledning och projektarbete.
Under kurstiden arbetar du på egen hand (på distans) med veckovis
utdelade uppgifter, ämnesvis och indelade i block.
Därutöver har vi några gemensamma obligatoriska närträffar på skolan. Vid dessa träffar fokuserar vi på samspel, gemensamma aktiviteter och redovisningar.