Socialpedagog - Psykosocialt behandlingsarbete och Integration

Sommenbygdens folkhögskola


Ansökan stängd
För dig som vill arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård och/eller i förebyggande verksamheter i kommunal, statlig eller privat regi.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år 4 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst 23 år. 3-årigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet. För den som haft en egen personlighetsproblematik som behandlats professionellt, bör behandling samt minst tre års besvärs/symptomsfrihet kunna styrkas. Personlig lämplighet.

Kostnader: 2000 kr/termin betalas för att dels täcka kollektiva kostnader som försäkring, kopiering, visst studiematerial och viss litteratur, 500:-/termin. Resterande 1500 kr/termin disponerar du i gruppen för aktiviteter ni själva beslutar om.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019

Kontakt:
Jeanette Perchun

Telefon: 072-589 85 23
E-post:
jeanette@sommenbygden.se

I kursen skapar vi en grundläggande förståelse för hur sociala och psykosociala problem kan uppstå och behandlas samt hur samhället fungerar när det gäller behandlingsinsatser för olika grupper och olika problem.

Kunskap, självkännedom och folkbildningens tankar om pedagogik är i fokus. Studierna bedrivs på heltid. Kurslitteraturen är på svenska. Praktik ingår 10 veckor på vårterminen både år 1 och 2. Utbildningen genomsyras av demokrati vilket innebär att deltagarna själva har medbestämmande om studiebesök, föreläsare och gemensamhetsaktiviteter.

Vi förutsätter att du har egen dator att använda under utbildningen. Meddela oss om du inte kan lösa det.
Sista ansökningsdatum är 1 maj 2018. I mån av plats kan antagning även ske senare.

I kursen igår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår Forum en gång per vecka samt några gemensamma temadagar per termin.  

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter utbildningen kan du arbeta som Socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter som riktar sig till utsatta människor, både barn och vuxna. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, öppenvårds verksamheter inom kommun och landsting, kriminalvård, skolor med specialinriktningar såsom Asperger och ADHD samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.