Allmän kurs - Gymnasienivå / Grundskolenivå - fem inriktningar

Sommenbygdens folkhögskola


Ansökan stängd

Detta är kursen för dig som hoppat av, aldrig gått gymnasiet i Sverige eller behöver läsa klart grundskolan. Du får möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet för högre studier, eller för att lättare få arbete. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev, samt din motivation. Slutlig antagning sker efter intervju.

Kostnader: All undervisning är kostnadsfri men du betalar 1000 kronor per termin för att täcka försäkring under skoltid, visst studiematerial, kopiering och studiebesök mm. Du har möjlighet att låna kurslitteratur på skolan.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020

Kontakt:
Karin Larsson och Mikael Carlefyr

Telefon: Karin 072-589 85 17, Mikael 073-511 70 87
E-post:
karinl@sommenbygden.se

 

Sommenbygdens folkhögskola erbjuder studieförberedande kurs på gymnasienivå med fem inriktningar. Du kan välja mellan beteendevetenskaplig inriktning, e-sport, musik, idrott eller allmän inriktning. Är du inte klar med grundskolan kan du läsa svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå.

Liten grupp, stöd från engagerade lärare och en positiv atmosfär ger dig bästa tänkbara chanser att lyckas med dina studier. På vår skola ges tid och individuella lösningar för att nå dina mål. Vi vill ge dig en positiv förändring i livet, att du ska växa som människa och få mycket ny och meningsfull kunskap. Du får låna de läroböcker du behöver. Du får också låna dator under skoltid.

För att bli klar med gymnasiet ska man på folkhögskola nå två mål: Omfattningskravet på 3 års studier på gymnasienivå och kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans samtliga sju gymnasiegemensamma ämnen.

Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie-och arbetslivserfarenhet. Ett år på vår skola är 40 veckors heltidsstudier. Heltidsstudier är lika med 30 undervisningstimmar om 40 minuter i veckan.

Omfattningskravet kan uppnås genom:

- Tre år på folkhögskola eller
- Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller grundskola och minst 1 års yrkesverksamhet eller
- Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier

Med gymnasiegemensamma ämnen menas:

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
eller Svenska 1, 2 och 3 
Engelska 5 och 6 
Matematik 1
Historia 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1


När du klarat omfattningskravet och har godkänt i dessa gymnasiegemensamma ämnen har du uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier. Något färre kurser krävs om du är intresserad av behörighet till yrkeshögskolan.

Ämnen på högre nivå, så kallade särskilda behörigheter, erbjuds när tillräckligt många är intresserade.

Historia 2
Samhällskunskap 2
Religionskunskap 2
Engelska 7
Matematik 2
Naturkunskap 2

På folkhögskolans Allmänna kurser får de studerande som så önskar ett studieomdöme, efter minst ett års heltidsstudier. Studieomdömet handlar om den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från alla undervisande lärare. 

Allmän kurs läses på heltid. Du får en egen mentor. Tillsammans med dig ordnar vi bästa möjliga studiegång. 

I utbildningen ingår även att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter där Forumtid inträffar en gång per vecka samt friluftsdagar och studiebesök. Kursens deltagare åker även på en längre resa med övernattning varje läsår.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du har möjligheten att söka till eftergymnasiala utbildningar inom Folkögskola, Yrkeshögskola, Universitet och Högskola. Du har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden. Genom personlig utveckling har du fått ett bättre självförtroende och självinsikt.