Funderar du över din plats i samhället och i världen? Vill du få ny input i ditt liv/kunskaper och fördjupa dig i områden som vardagshälsa, samhällskunskap och olika livsfrågor? Då kan den här kursen vara något för dig.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personlig intervju

Kostnader: 500 kronor per termin betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring, kopiering men också studiebesök och förtäring i samband med gemensamma samlingar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020

Kontakt:
Kursansvarig Tomas Svensson

Telefon: 073-535 09 72
E-post:
tomas@sommenbygden.se

Målet med kursen är att du som deltagare ska ges möjlighet till personlig utveckling i kombination med ny kunskap och soial gemenskap.

Kursen riktar sig till dig som har en bakgrund inom särskola, har neuropsykiatriskt funktionshinder eller psykisk ohälsa.

Kursen har en egen stödperson som följer gruppen under all undervisningstid. 

Med hjälp av olika estetiska uttrycksmedel som bild, musik och drama får du möjlighet att uttrycka dig kreativt. Kursen tar även upp omvärldsförståelse och digital kommunikation där tekniken kan underlätta vissa bitar i livet. Fokus ligger på personlig utveckling i en liten grupp där alla ska känna sig trygga.

Kursen går på halvtid, måndag-onsdag och är tvåårig med antagning vartannat år. När du ansökt får du komma till oss på intervju.

Kursen är fri från prestationskrav i form av betyg eller prov.
Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Välkommen att göra en ansökan!

Kursansvarig: Tomas Svensson
E-post: tomas@sommenbygden.se

Stödperson: Carola Lawrence
E-post: carola@sommenbygden.se

 

 

 

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Syftet med kursen personlig utveckling är att deltagaren ska stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Deltagaren ska ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens samt att lära sig mer inom de olika ämnen som vi läser.