Allmän kurs - Gymnasienivå / Grundskolenivå

Behörighetsgivande kurs Sommenbygdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

De breda möjligheternas kurs. På Allmän kurs kan du med en egen studieplan göra klart behörigheter på gymnasie- eller grundskolenivå. Allmän kurs är en väg till högskola eller yrkesutbildning.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev, samt din motivation. Slutlig antagning sker efter intervju.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2022

Kostnader: För att vi ska kunna åka på studieresor, ibland med övernattning, göra studiebesök eller andra gemensamma aktiviteter betalar du 1000 kronor per termin. Detta går även till försäkring under skoltid, studiematerial och förtäring vid vissa tillfällen.

Kontakt: Mikael Carlefyr och Karin Larsson

E-post:
Mikael@sommenbygden.se

Vägen till behörighet

På Allmän kurs kan du få behörighet till högskola och yrkeshögskola. Beroende på tidigare studier eller yrkeserfarenhet läser du 1–4 år.

Mål för studier

På Allmän kurs är du som kursdeltagare i centrum och vi stöttar dig på olika sätt för att du ska uppnå dina mål i livet. Det innebär att vi försöker anpassa oss till det sätt som du lär dig bäst på, och tillsammans med dig skapar vi en studieplan som för dig mot ditt mål.
Utöver att nå grundläggande behörighet till fortsatta studier vill vi ge dig en positiv förändring i livet. Vi hoppas att du ska utvecklas som människa och få ny och meningsfull kunskap, samt redskap för ökad delaktighet i samhället.
Ett annat av våra mål är att skapa intresse för olika kulturformer, vilket också framgår av skolans vision: "Sommenbygdens folkhögskola - för en hållbar värld med demokrati, mångfald och kultur".

Arbetsformer

I alla våra kurser vill vi att du är med och formar både ditt personliga lärande och det gemensamma. Därför är ditt engagemang och inflytande viktiga hos oss.
Vi har undervisning i mindre grupper, där vi utvecklar studieteknik och studiestrategier. Arbetssätten varierar men tyngdpunkten ligger på att vi lär tillsammans. Framför allt kan vi erbjuda dig en lugn miljö och en god gemenskap i studierna.
I studierna på Allmän kurs strävar vi efter att upptäcka hur olika ämnen och tema hänger ihop med vardagsliv och samhälle. Detta breda lärande gör att du får möjlighet att bygga upp nya kunskaper, få nya vänner och utvecklas som människa.

Kontakta oss så kan vi tillsammans forma din studieplan.

Fakta om Allmän kurs

Studiernas omfattning:
• Tre eller fyra år på folkhögskola – med eller utan grundskola men utan yrkeserfarenhet
• Två år på folkhögskola – med ett års gymnasiestudier eller minst ett års yrkesverksamhet
• Ett år på folkhögskola – med minst två års gymnasiestudier

Efter att ha uppfyllt kraven på omfattning och fått behörighet i ämnen som är gemensamma med gymnasiet får du grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola.
Den grundläggande behörigheten på folkhögskolan består av en sammanställning av genomförda ämnesstudier och ett studieomdöme. Studieomdömet handlar om den studerandes förmåga att studera och grundar sig på en samlad bedömning av alla undervisande lärare.

Ämnen och nivåer:
• Grundskoleämnen på Allmän kurs:
o Svenska/Svenska som andraspråk
o Engelska
o Matematik
o Samhällskunskap
Gymnasienivå:
o Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
o Engelska 5 och 6
o Matematik 1a,1b eller 1c
o Historia 1a1
o Naturkunskap 1a1
o Religionskunskap 1
o Samhällskunskap 1
Särskild behörighet
o Matematik 2 a – c, 3 b – c
o Naturkunskap 1a2
o Samhällskunskap 1a2
o Historia 1a2
o Engelska 7

Övriga ämnen och teman på Allmän kurs
Utöver de ämnen som leder till behörigheter innehåller studier på vår skola också teman och kunskaper som gynnar hela vårt vardagsliv och din framtid. Vi har forumdagar där vi ägnar oss åt demokrati, mångfald, hållbarhet och kultur. Under två temaveckor fördjupar vi oss i ämnena arbetsliv och hälsa. På fokuslektionerna får du möjlighet att träna studieteknik och olika färdigheter som du behöver i dina studier.
Allmän kurs har fysisk aktivitet en gång i veckan och flera utflyktsdagar. Vi åker även på en längre resa med övernattning varje läsår.

Digitala resurser
Som stöd till klassrumsarbetet använder vi oss av MS Teams. Här sköter vi mycket av kommunikationen mellan lärare och deltagare. Det gör att det är bra om du har tillgång till en dator.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutade studier har du fått en god grund för fortsatta studier, nytt yrkesliv och engagemang för vårt gemensamma samhälle.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/allman-kurs/

Sommenbygdens folkhögskola

Vi är Sommenbygdens Folkhögskola! Vi har kul ihop och kämpar tillsammans! 

I mysig miljö skapas snabbt gemenskap och möjlighet att få nya kompisar. Du lär känna all personal och får stöd och hjälp via din egen mentor. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sommenbygdens folkhögskola
Ydrevägen 13
57335 Tranås

Besöksadress: Ydrevägen 13

Telefon: 0140-65960
E-post: info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Webbadress: https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln