Socialpedagog

Profilkurs, Yrkesutbildning Sommenbygdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Socialpedagog är en två-årig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att förbättra livssituationen för människor.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst 23 år. Du ska ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på gymnasienivå. Du ska ha varit drogfri i minst tre år. Du ska ha en personlig mognad och stabilitet. Du ska skicka in din ansökan innan ansökningstiden gått ut. Tillgång till egen dat

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2023 - 8 jan 2025

Kostnader: All Undervisning är kostnadsfri men det tillkommer en serviceavgift 2500 kr per termin till försäkring, kopiering, kursmaterial, förtäring vid vissa tillfällen, studieresor/studiebesök. Utöver detta tillkommer kostnader för inköp av kurslitteratur.

Kontakt: Emma Moberg

Telefon: 072-589 85 18

E-post:
emma@sommenbygden.se

KURSENS SYFTE OCH INNEHÅLL

I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och en central del av utbildningen. Vi arbetar processinriktat där teorier varvas med reflektion, diskussion och praktiska övningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Arbetet sker både i grupp och enskilt.

Vi använder oss medvetet och regelbundet av olika lärmiljöer vilket innebär att lektioner kan hållas både inomhus och utomhus. Vi använder oss också av många olika kreativa uttryckssätt liksom fysisk aktivitet både för den egna inlärningens skull och för att erbjuda så många socialpedagogiska verktyg som möjligt.

Som socialpedagog verkar du för att förbättra livssituationen för människor vilket kräver egenskaper som personlig mognad, engagemang och empati. Detta tillsammans med teoretisk kunskap är det som gör en socialpedagog professionell.

 

ÄMNE

Under utbildningens gång kommer du att genomgå en egen personlig utveckling parallellt med ett teoretiskt och praktiskt lärande inom kunskapsområden som:

 • att förstå människan ur olika perspektiv
 • att möta människor i förändring
 • att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna
 • att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 • att arbeta med ett lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 • att arbeta med grupprocesser, ledarskap och i att ge och ta feedback

Kunskaper inom psykologins olika områden som utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och socialpsykologi.

Kunskaper inom olika psykiatriska diagnoser som personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, psykossjukdomar, missbruk och kris/trauma.

Kunskaper inom olika behandlingsmetoder och samtalsmetodik som MI, KBT, ACT, Lågaffektivt bemötande och mentalträning.

I kursen ingår även skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår FoRum en gång per månad som är ett gemensamt ämne för alla deltagare på skolan med fördjupningsområden som demokrati, hållbarhet, mångfald och kultur. 

Vi tillhör föreningen BALSAM  som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver socialpedagogiska utbildningar runtom i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål och andra styrdokument ligger till grund för vårt utbildningsinnehåll och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningarna nationellt.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter utbildningen kan du arbeta som socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter med förebyggande, stödjande eller behandlande insatser. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, HVB hem, verksamheter inom öppenvården, kriminalvård, skola, fritidsgårdar och LSS verksamhet.

 

Sommenbygdens folkhögskola

Vi ser många fördelar med att vara en liten skola! Bland våra  deltagare skapas snabbt gemenskap och möjlighet att få nya kompisar. I mysig miljö lär du känna all personal och du får stöd och hjälp via din egen mentor.

Läs mer om skolan

Postadress:
Sommenbygdens folkhögskola
Ydrevägen 13
57335 Tranås

Besöksadress: Ydrevägen 13

Telefon: 0140-65960
E-post: info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Webbadress: https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/