Kursen är främst uppbyggd kring allmänna ämnen och vänder sig till den som vill utveckla sig själv, få behörighet till högskolan eller bättra på gamla kunskaper.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 400:- per läsår. Kopiering, viss mtrl, kostnader för fika o.dy vid start, jul och skolavslutning

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Johny Löhbern

Telefon: 036-16 83 20
E-post:
johny.lohbern@rjl.se

På Allmän kurs kan du läsa in grundskolans eller gymnasieskolans kurser för att få behörighet till högskola.

Kursen vänder sig till dig som vill läsa in behörighet och samtidigt arbeta med en inriktning som intresserar dig.  Studierna leder till grundläggande behörighet för högskolestudier. Du kan även läsa in särskilda behörigheter i flera ämnen. 

Allmän kurs - kursinnehåll
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Livsåskådning (Religionskunskap)
  • Historia

Ämnena är i allmänhet nivågrupperade och du kan studera från grundskolenivå upp till grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Du kan välja att studera hel- eller halvtid och i undantagsfall enstaka kurser. När läsåret börjar gör vi en studieplanering tillsammans med varje deltagare. Studieplaneringen är ett avtal mellan deltagaren och skolan och är till för att tydligt och klart beskriva vilka kurser deltagaren behöver studera och studiernas längd. Naturligtvis kan planen ändras - i samråd med deltagaren!

 

Övriga ämnen

Under läsåret 2020/21 kommer alla deltagare som studerar heltid att ha Forum en gång per vecka. Dit bjuder vi in intressant föreläsare och följer upp med reflektioner, frågor och diskussioner. Vi kommer också att erbjuda Mattestuga, Foto, Hälsa, Lärarledd studiehjälp, Tyska, Bild och form, Brädspel och Kreativt skrivande.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Behörighet att söka till högskolan.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jfh.se