Tycker du att färg, form, musik och glädje är viktigt? Älskar du teater eller att vara ute i naturen? Då är LOK profilen för dig!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Helena Petersson

Telefon: 010-244 90 24
E-post:
helena.petersson@rjl.se

Tycker du att färg, form, musik och glädje är viktigt? Älskar du teater eller att vara ute i naturen? Då är LOK profilen för dig! Vi använder oss av alla våra sinnen i våra kurser och tränar oss på att uttrycka oss i ord och bild. Vi jobbar individuellt med siffror, bokstäver, klockan, pengar, att läsa och skriva. Vi tar på oss kläder efter väder, går ut och lär oss om årstidernas växlingar, vår närmiljö och vi plockar in naturen i klassrummet. Drama och teater är viktigt för denna profil. En eftermiddag i veckan arbetar vi med skolans teaterpedagog. Vi har föreställningar för publik och åker ibland på turné. I drama lära man sig att leva sig in i hur någon annan tänker, att uttrycka sin egen åsikt, att säga ja och att säga nej. Man stärker självförtroende och självkänsla. I kursen Teaterfolk, är alla på skolan, deltagare och personal, välkomna att vara med. Kurserna ges tre dagar i veckan.

Innehåll

Engelskt drama, livskunskap, idrott och hälsa, klasstimme, svenska, naturkunskap och matematik, teater, bild, datorkunskap och teaterfolk.