Vill du bidra till att barn och ungdomar ges goda förutsättningar att lyckas i skolan? Är du nyfiken på att jobba i en skola och kanske även funderar på att studera till lärare i framtiden?

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska språket. Arbetslivserfarenhet är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Bifoga utdrag ur belastningsregistret. Vi intervjuar alla sökande.

Kostnader: 900 kronor per 4 veckor, om du inte bor på skolan. Mat och viss kurslitteratur ingår.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Jenny Malmberg Ringdahl

Telefon: 0493-131 00
E-post:
jenny.malmberg.ringdahl@gamlebyfolkhogskola.se

Vill du bidra till att barn och ungdomar ges goda förutsättningar att lyckas i skolan? Är du nyfiken på att jobba i en skola och kanske även funderar på att studera till lärare i framtiden? Utbildningen till lärarassistent är en snabb väg till ett nytt yrke!

Det behövs fler vuxna i skolan och lärarna behöver kunna fokusera mer på det pedagogiska arbetet. Som lärarassistent kan du fungera som ett stöd för läraren och bidra till en tryggare skolmiljö.

Lärarassistenter kan bistå med administrativ hjälp - kopiera, dela ut information och instruktioner till elever, förbereda undervisningsmaterial, rapportera in närvaro och registrera betyg.

Lärarassistenter kan även agera som personligt stöd när elever t.ex. missat lektioner på grund av sjukdom. Då kan du som lärarassistent hjälpa dem att ta igen det som de missat under frånvaron.

KURSINNEHÅLL

Kursen tar 40 veckor att genomföra och inleds med fyra veckors yrkesintroduktion. Du kombinerar studier på Gamleby folkhögskola med praktik två dagar i veckan på grundskola eller gymnasium. Du får därigenom möjlighet att prova dina nya kunskaper direkt när du praktiserar under handledning.

Du kommer att studera en rad olika områden som berör din framtida yrkesroll. Tyngdpunkten inom utbildningen ligger på psykologi, pedagogik, sociologi, svenska och kommunikation.

Betygskriterierna för kursen är godkänd eller ej godkänd. För betyget godkänd krävs att du har klarat de teoretiska momenten och blivit godkänd på din praktik. Du måste även ha minst 80 % närvaro på enskilda kursmoment samt på kursen som helhet för att bli godkänd.

Efter genomgången och godkänd kurs får du ett utbildningsbevis.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://gamlebyfolkhogskola.se/utbildning/lararassistent