Det här är en kurs som lämpar sig för dig som vill träna mer på din svenska, både kommunikativt och skriftligt samt utveckla dina kunskaper om det svenska samhället och olika kulturer.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 3,5 månad

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Genomgången etableringskurs inom folkhögskolan eller motsvarande färdigheter och kunskaper förvärvade på annat sätt.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 25 feb 2019 - 7 jun 2019

Kontakt

Anne Haberkamm

Telefon: 0493-131 14
E-post:
anne.haberkamm@gamlebyfolkhogskola.se

Kursen ger dig möjligheter:

  • Att få en examination i Svenska som andra språk, Swedex A2, B1, B2 (Europarådets nivåskala för språkinlärning)

  • Kursen, tillsammans med genomförd etablerings-kurs på folkhögskola, utgör ett år av den tid som behövs för vidare studier enligt folkhögskolornas behörighetsmodell.

Kursinnehåll:

  • Svenska

  • Samhällskunskap grund

  • IT-kunskap

  • Hälsa, friskvård och skapande aktiviteter

  • Interkulturell kompetens och gruppdynamik

  • Individuella samtal

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Få breddade kunskaper om svenska samhället, ökade färdigheter i svenska språket praktiskt och teoretiskt samt utvecklad interkulturell kompetens och personlig utveckling med fokus på arbetslivet.