Arkeologikurs

Ansök nu

Arkeologi och landskap - en kurs med inriktning på arkeologi i Tjustbygden - ett av landets fornlämningstätaste områden.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 5 dagar

Ansök senast: 1 jun 2021

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 27 aug 2021

Kontakt:
Mats Wedel

Telefon: 0733162632
E-post:
mats.wedel@gamlebyfolkhogskola.se


Fler kurser inom: Arkeologi

OBS!
Ansök senast 1 jun 2021

ÖVERSIKT
En introduktion till ämnet arkeologi och kulturmiljövård med avstamp i Tjustbygdens landskap.

Vi besöker ett flertal olika fornlämningsområden från stenålder till medeltid och lär oss mer om den arkeologiska processen och de metoder som används, från inventering, metalldetektering, 3D-dokumentation och undersökning. Kursen är främst en teorikurs med något fältarbete.

Västerviks Museum och Södertörns högskola/MARIS bedriver flera forskningsprojekt i Tjust och har under några års tid genomfört arkeologiska undersökningar i järnåldersbygden vid Valstad i Gamlebyvikens innersta del.

KURSLEDARE
Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och föreståndare för det Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola.

Veronica Palm, biträdande museichef och arkeolog på Västerviks Museum samt doktorand vid Södertörns högskola.