Vårdsvenska

Ansök nu

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen riktar sig främst till dig som har klarat av Svenska som andraspråk (SvAS) grund eller Svenska grund.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Anne Haberkamm

Telefon: 0493-131 00
E-post:
anne.haberkamm@gamlebyfolkhogskola.se


Fler kurser inom: Svenska , Undersköterska

ÖVERSIKT
Kursens fokus ligger på att med varierande arbetsformer träna svenska genom att diskutera, läsa, lyssna och skriva. Särskild tyngd läggs på begrepp och ord som används inom vården.

Du och dina lärare jobbar intensivt med att du ska klara av att läsa in och bli godkänd i Svenska som andraspråk (SvAS) 1 eller Svenska 1 så att du kan söka vår Undersköterskeutbildning, om du är intresserad av att studera vidare på den. Vi hjälper dig även med ansökan.

Kursen Vårdsvenska kan bli ditt första steg mot ett fast jobb inom en sektor som kommer behöva utbildade undersköterskor under många år framöver.

På folkhögskola jobbar vi i mindre grupper där vi kan anpassa takten efter dina behov. Vi planerar och organiserar dina studier för att du ska kunna nå dina studiemål. Det finns även möjlighet till extra stöd om du behöver det. Skolans miljö är skapad för att ge dig lugn och studiero.

KURSINNEHÅLL
Kursen är på heltid, 20 schemalagda klocktimmar per vecka, och undervisningen bedrivs fem dagar i veckan, måndag till fredag, på Gamleby folkhögskola.

Du studerar SvAS 1 eller Svenska 1 under 11 timmar per vecka. Du utvecklar din läs- och skrivförmåga samt din förmåga att tala svenska. Du förbereder dig att använda språket i många olika situationer, främst inom vården.

Du studerar vårdkunskap 4 timmar per vecka, för att lära dig grundläggande ord, begrepp och resonemang som förekommer inom vård och omsorg.

Du studerar samhällskunskap och miljökunskap 2 timmar per vecka samt friskvård, för att stärka din egen hälsa, 2 timmar per vecka. Vi har även klassråd med information och diskussion 1 timma per vecka.

ANSÖKAN
Kursen riktar sig främst till dig som har klarat av Svenska som andraspråk (SvAS) grund eller Svenska grund och behöver läsa in SvAS 1 eller Svenska 1 för att kunna söka till vår Undersköterskeutbildning, som startar i början av januari 2022.

Även du som redan har SvAS 1 eller Svenska 1 kan söka kursen för att utveckla dina språkkunskaper inför fortsatta studier inom vården.