Ekopsykologi

Profilkurs, Distanskurs Gamleby folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Ekopsykologin vill stärka våra känslomässiga band till naturen, stödja oss i att utveckla omsorgsfulla relationer till det levande och skapa psykologiska förutsättningar för ett ekologiskt samhälle.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 jul 2022 - 18 jun 2023

Träffar:
5 obligatoriska träffar
3 obligatoriska nätträffar

Kontakt: Uppgift saknas

Telefon: 0493-131 00

E-post:
gfhs.info@gamlebyfolkhogskola.se

ÖVERSIKT
”Ekopsykologi - Jorden är själens hem” är en ettårig utbildning. Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle.

Utbildningen vänder sig till dig som:
– vill utforska nya (och uråldriga) sätt att se på och erfara relationen mellan människa och övrig natur
– vill ta del av naturens läkande kraft.
– är berörd av vad som händer i världen idag och vill hitta ett meningsfullt sätt att leva i en tid av stora förändringar.
– vill vara förändringsagent i omställningen till ett grönt samhälle
– är verksam inom miljö/hållbarhetssektorn och behöver hantera stress och utmattning.
– är verksam inom hälso-/sjukvård, omsorg och rehabilitering och vill börja med, eller vidareutveckla, ekoterapeutisk behandling
– är verksam inom skola eller annan pedagogisk verksamhet och vill börja med, eller vidareutveckla, naturbaserad pedagogik
– vill finna inspiration och få nya visioner om en hållbar värld

Vad är ekopsykologi? Ekopsykologi utgår från tanken att många av vår tids stora psykologiska och ekologiska problem har sina rötter i att psyke och natur har separerats i vår moderna civilisation. Som respons på detta erbjuder ekopsykologin ett helhetsperspektiv som hjälper oss att finna vägar bortom separationen och alienationen.

KURSINNEHÅLL
Kursen består av fem utbildningstillfällen. Den första och den sista träffen sträcker sig över fem dagar, tisdag eftermiddag till söndag eftermiddag. De mellanliggande tre träffarna är kortare, torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag, och ligger spridda över året.

I utbildningen används upplevelsebaserade övningar där du skapar kontakt och dialog med den levande världen omkring dig – med bergen, träden, vattnet, vinden och djuren – och återknyter till din subjektiva sida, kroppsliga intelligens och vilda själv.

Centrala delar i utbildningen är
* Föreläsningar, samtal och egenstudier kring ekopsykologins teori och praktik
* “Earth talks”; personliga dialoger om vårt förhållande till livet och moder jord
* Konstnärliga och symboliska uttrycksformer
* Ekoterapi
* Upplevelsebaserade övningar i naturen
* Inspiration från urfolk och äldre traditioner
* Vision Quest – längre utesittning i det vilda

Mellan utbildningstillfällena läser du litteratur och praktiserar det du lärt dig i din vardag. Du har kontinuerlig kontakt med gruppen på webben och ingår i en mindre grupp av kursdeltagare där ni utifrån era förutsättningar har egna träffar – fysiskt eller via nätet – mellan de ordinarie utbildningstillfällena. Du kommer även att arbeta med ett eget fördjupningsprojekt ensam eller tillsammans med kurskamrater.

Du kan läsa mer om kursen på vår hemsida.

Gamleby folkhögskola

Gamleby folkhögskola är en kreativ mötesplats där du kan lära och växa tillsammans med andra.

Här finns tid och ro för koncentration, och även rum för nya intressanta möten. Du får utvecklas efter dina förutsättningar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby

Telefon: 0493-131 00
E-post: gfhs.info@gamlebyfolkhogskola.se
Webbadress: https://gamlebyfolkhogskola.se/