Allmän kurs människan

Ansökan stängd

Behöver du komplettera dina studier från grundskolan eller gymnasiet för att kunna söka dig vidare?

Vill du lära dig hur du kan åstadkomma en positiv förändring i ditt eget eller andra människors liv?

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du behöver inga förkunskaper för att ansöka och antas till Allmän kurs – människan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 10 jun 2022

Kontakt:
Eva Grenfeldt

Telefon: 0493-131 15
E-post:
eva.grenfeldt@gamlebyfolkhgoskola.se


Fler kurser inom: Allmän kurs , Gymnasienivå

ÖVERSIKT
Kunskaper inom beteendevetenskap är värdefulla ur flera aspekter. Du lär dels känna dig själv och dina medmänniskor bättre, dels får du en god grund för fortsatta studier till yrken som t.ex. psykolog, socialpedagog, behandlingspedagog eller kurator.

Allmän kurs – människan med inriktning mot beteendevetenskap är ett alternativ till gymnasiet och komvux och här kan du skaffa dig kunskaper som motsvarar gymnasiekompetens eller komplettera dina studier från grundskolan och gymnasiet.

Förutom behörigheterna blir du också mer allmänbildad och kan lättare ta dig fram i världen.

KURSINNEHÅLL
Vi jobbar i mindre grupper där vi kan anpassa takten efter dina behov. Vi planerar och organiserar dina studier för att du ska kunna nå dina studiemål. Det finns även möjlighet till extra stöd om du behöver det. Skolans miljö är lämpad för dig som behöver lugn och studiero.

Du kan läsa motsvarande grundskole- och gymnasieämnen som ger grundläggande behörighet: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap. Du kan även läsa in särskild behörighet i några av dessa ämnen.

Under sex timmar i veckan får du läsa grundläggande psykologi med fokus på vad som formar en människas tankar, handlingar och beteenden. Vi går även igenom hur du kan bygga upp din psykiska och fysiska hälsa för att kunna möta vardagens utmaningar när det gäller t. ex. relationer, skola och jobb.

I de olika ämnena utgår vi från dina erfarenheter och vi är måna om dina åsikter och din delaktighet i undervisningen.

Vi gör flera studiebesök, åker på utflykter och genomför aktiviteter. Målet är att du ska känna att det är roligt att studera och lära dig nya saker.

VÅRINTAG
Vårterminen startar den 10 januari 2022 och du som blir antagen börjar i en befintlig klass där många har läst tillsammans under höstterminen.

För att kunna läsa in behörigheter behövs ofta ett helt läsårs studier och du kan fortsätta studera under det kommande läsåret, som startar efter sommarlovet, hösten 2022.