Undersköterska

Ansökan stängd

Vill du göra skillnad för äldre människor i behov av vård och omsorg?

 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 jan 2022 - 20 dec 2023

Kontakt:
Eva Grenfeldt

Telefon: 0493-131 15
E-post:
eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se


Fler kurser inom: Undersköterska

ÖVERSIKT
Som undersköterska med inriktning mot äldreomsorg kan du få ett meningsfullt yrkesliv. Du kommer att möta människor i behov av god omvårdnad och vara med att skapa en trygg och meningsfylld tillvaro för dem.

En allt större del av befolkningen är äldre och vårdbehovet i samhället väntas öka. Efterfrågan på utbildad personal inom äldreomsorgen blir därmed större och fler undersköterskor behövs vid både kommunala och privata särskilda boenden samt hemtjänst.

Undersköterskeutbildningen är en snabb väg till ett nytt yrke. Du får studera och utvecklas tillsammans med dina kurskamrater och skolans personal i en miljö som ger studiero.

Gamleby folkhögskolas utbildning till undersköterska är förlängd med en termin till fyra terminer för att du inledningsvis ska kunna fördjupa dig i bland annat svenska språket och studieteknik. Det medför även att du kan studera i ett lite lugnare tempo och få bättre möjligheter att lyckas med dina studier.

KURSINNEHÅLL
Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier och varvar undervisning på Gamleby folkhögskola med arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på arbetsplatser. APL utgör totalt 12 veckor, fördelat på utbildningens termin två, tre och fyra.

Du kommer att läsa teoretiska ämnen som anatomi och fysiologi, social omsorg, omvårdnad, gerontologi och geriatrik, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, psykologi, psykiatri och samhällskunskap.

Under första terminen ligger utbildningens fokus på att fördjupa dina kunskaper i Svenska som andraspråk eller Svenska samt studieteknik och kommunikation.

När du är färdigutbildad kommer du bland annat att ha kunskaper om åldrandets fysiska, psykiska och sociala aspekter, ergonomiska hjälpmedel, hantering av mediciner på delegation, enklare matlagning.

Du kommer även att ha lärt dig ett professionellt förhållningssätt med fokus på hur du kommunicerar och samspelar med äldre i behov av omvårdnad.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig väl på svenska, att kunna använda digitala och tekniska hjälpmedel. För dem som tidigare inte har cyklat finns även möjlighet att lära sig detta.