Ekopsykologi – distans

Profilkurs, Distanskurs Gamleby folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år (43 veckor)
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Ekopsykologin vill stärka våra känslomässiga band till naturen, stödja oss i att utveckla omsorgsfulla relationer till det levande och skapa psykologiska förutsättningar för ett ekologiskt samhälle.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 29 jul 2023 - 16 jun 2024

Träffar:
5 obligatoriska träffar
8 obligatoriska nätträffar

Kontakt: Hans Landeström

Telefon: 0493-131 00

E-post:
h.landestrom@gmail.com

ÖVERSIKT
”Ekopsykologi - Jorden är själens hem” är en ettårig utbildning. Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle.

Utbildningen vänder sig till dig som:
– vill utforska nya (och uråldriga) sätt att se på och erfara relationen mellan människa och övrig natur
– vill ta del av naturens läkande kraft
– är berörd av vad som händer i världen idag och vill hitta ett meningsfullt sätt att leva i en tid av stora förändringar
– vill vara förändringsagent i omställningen till ett grönt samhälle
– är verksam inom miljö/hållbarhetssektorn och behöver hantera stress och utmattning
– är verksam inom hälso-/sjukvård, omsorg och rehabilitering och vill börja med, eller vidareutveckla, ekoterapeutisk behandling
– är verksam inom skola eller annan pedagogisk verksamhet och vill börja med, eller vidareutveckla, naturbaserad pedagogik
– vill finna inspiration och få nya visioner om en hållbar värld

Vad är ekopsykologi?
Ekopsykologi utgår från tanken att många av vår tids stora psykologiska och ekologiska problem har sina rötter i att psyke och natur har separerats i vår moderna civilisation. Som respons på detta erbjuder ekopsykologin ett helhetsperspektiv som hjälper oss att finna vägar bortom separationen och alienationen.

KURSINNEHÅLL
I utbildningen används upplevelsebaserade övningar där du skapar kontakt och dialog med den levande världen omkring dig – med bergen, träden, vattnet, vinden och djuren – och återknyter till din subjektiva sida, kroppsliga intelligens och vilda själv.

Centrala delar i utbildningen är
- Föreläsningar, samtal och egenstudier kring ekopsykologins teori och praktik
- Personliga dialoger om vårt förhållande till livet och moder jord
- Konstnärliga och symboliska uttrycksformer
- Ekoterapi
- Upplevelsebaserade övningar i naturen
- Inspiration från urfolk och äldre traditioner
- Utesittning i det vilda

Mellan utbildningstillfällena läser du litteratur och praktiserar det du lärt dig i din vardag. Du har kontinuerlig kontakt med lärare och övriga kursdeltagare på webben och får varje vecka utskick med "naturinspirationer" som underlättar den egna praktiken hemma. Under utbildningen ingår du i en mindre studiegrupp som har kontakt mellan utbildningstillfällena. Du kommer även att arbeta med ett eget fördjupningsprojekt ensam eller tillsammans med kurskamrater.

Varje utbildningstillfälle har ett eget tema

Steg 1: In i det vilda
Där vi utforskar ekopsykologins bakgrund och principer och övar grundläggande rutiner i naturvakenhet.

Steg 2: Ett psyke stort som Jorden
Där vi vidgar psyket och medvetandet i tid och rum och erfar oss som något större och djupare än ett separat själv.

Steg 3: Aktivt hopp
Där vi äger och hedrar vår smärta inför världens tillstånd och undersöker hur vi kan hantera denna smärta på ett sätt som leder till kraft och engagemang, snarare än apati, förnekelse och uppgivenhet.

Steg 4: Aktivismens inre dimension
Där vi fokuserar på hur ekopsykologin på ett konkret sätt kan användas i samhällsomvandling. Hur kan vi låta ekopsykologins gåvor och insikter komma resten av samhället till del?

Steg 5. Den röda tråden – att leva sitt kall
Där vi integrerar de kunskaper och erfarenheter vi varit med om under året till en helhet, bland annat genom att genomföra en så kallad Utesittning.

KURSTRÄFFAR
Följande kursträffar och webbinarier är inplanerade för läsåret 2023/2024:

Steg 1: 29 juli-3 aug, 2023, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 1: 26 augusti 3 timmar, kl. 9-12
Webbinarium 2: 25 september, 1,5 timmar
Steg 2: 5-8 okt, 2023, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 3: 11 november, 3 timmar
Webbinarium 4: 29 januari, 1,5 timmar
Steg 3: 8-11 februari, 2024, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 5: 16 mars, 3 timmar
Webbinarium 6: 22 april, 1,5 timmar
Steg 4: 2-5 maj, 2024, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 7: 18 maj, 3 timmar
Webbinarium 8: 3 Juni, 2 timmar
Steg 5: 11-16 juni, 2024, Mjölnarbostaden, Tyresta nationalpark, Stockholm

Med reservation för ändringar.

Läs mer om kursen på vår hemsida.

Gamleby folkhögskola

Gamleby folkhögskola är en kreativ mötesplats där du kan lära och växa tillsammans med andra. Här finns tid och ro för koncentration, och även rum för nya intressanta möten. Du får utvecklas efter dina förutsättningar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby

Telefon: 0493-131 00
E-post: gfhs.info@gamlebyfolkhogskola.se
Webbadress: https://gamlebyfolkhogskola.se/

En bra ledare lyssnar på alla

Simmaren Gustav Ljungberg har tagit hem medaljer i Special Olympics. Nu har han flyttat 90 mil för att gå på folkis och bli ledare inom idrott för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Läs hela artikeln