Högalids folkhögskola

Högalid erbjuder en trygg lärmiljö med dig och din hälsa i centrum. I en miljö som väcker lust att lära ges du möjlighet till egen utveckling. Här möts människor i olika åldrar med skilda livssituationer och kulturella bakgrunder. Våra allmänna kurser erbjuder ämnen på olika nivåer, de särskilda kurserna är för dig som vill fördjupa ett intresse. Ditt schema anpassas efter dina behov och har du läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd. IT är ett naturligt redskap i den pedagogiska vardagen. Våra utvärderingar säger att vi är bra på att stärka deltagares självförtroende - kom och testa!

Högalids folkhögskola

Högalid har också kurs för utrikesfödda med medicinsk utbildning.
Läs mer om detta på vår hemsida.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är delvis anpassad för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Telefon: 0480-844 80

E-post:
kontakt@hogalid.nu

Webbadress:
www.hogalid.nu

Huvudman:
Region Kalmar län.
http://www.regionkalmar.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 50 bäddar