Lärarassistent - yrkesutbildning

Högalids folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill jobba med ungdomar/barn och vara ett stöd både i och utanför klassrummet, som är social och lösningsfokuserad, är initiativrik och strukturerad samt vill arbeta inom skolans värld.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du har minst slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet. Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv och varför du sökt kursen.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Anna Björkdala

Telefon: 070 28 17 130
E-post:
anna.bjorkdala@hogalid.nu

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Innehållet delas upp i två övergripande områden, administrativt och mellan-mänskligt.

Den administrativa delen innehåller bl a skollagen, kursplaner, läroplan, yrkesroll, IT och praktiskt handhavande av pedagogisk utrustning.
Den mellanmänskliga delen innehåller bl a pedagogik, psykologi, ledarskap, integration, socialpsykologi, hälsa och ohälsa, personlig utveckling och genus.

Som lärarassistent kommer du att jobba med sveriges framtid, våra barn och ungdomar. Du är en brygga mellan elever och personal där du kommer att stödja både elever och lärare. Läraren avlastas för att ägna sig mer åt de arbetsuppgifter som ingår i kärnuppdraget dvs undervisning.

Då behovet av lärarassistent ser olika ut beroende på undervisningsstadium så varierar tänkta arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna kan vara:

Mellanmänskligt uppdrag;

  • hantera de vardagssituationer som uppstår mellan elever.
  • praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.
  • tillsammans med läraren vara ett stöd i undervisning och vara aktiv i klassrummet.
  • Att stödja och inspirera elever under raster.

Administrativa uppgifter;

  • som till exempel frånvarorapportering, busskort, blanketter, informationsmaterial till vårdnadshavare etc.
  • inrapportering av nationella prov, resultat och andra summativa resultat.
  • organisation och administration kring nationella prov.
  • bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.
  • ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.
  • koll på teknisk utrustning, It-pedagogiska hjälpmedel, läromedel.


Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hogalid.nu