Nyckelkurs - långvarig smärta

Högalids folkhögskola


Ansök nu
För dig som lever med långvarig smärta finns en kurs som utvecklats i samarbete med Nyckelns kurscenter, landstinget i Kalmar. I folkhögskolans kreativa miljö är målet att du ska få det lättare att leva med din smärta genom insikt, kunskap, mindfulness, estetisk verksamhet och bildande av nätverk.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 20%

Längd: 1 år 2 terminer

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagning sker endast genom Nyckelns kurscentrum i Kalmar

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Christine Fransén

Telefon: 076 81 58 190
E-post:
christine.fransen@hogalid.nu

Kursen vänder sig till dig som har smärtproblem av mer eller mindre kronisk art. Här kan du finna vägar till ett bättre liv med ökad livskvalitet. Du delar erfarenheter och lär tillsammans med andra som är i en liknande situation. Kursen ska ge deltagarna kunskaper och färdigheter i hur man kan leva ett bättre liv med sin smärta och ge möjligheter till ökad självkännedom och tilltro. Kursen utgår från deltagarnas egna frågeställningar och ger kraft och inspiration att komma vidare. Under kursens gång har deltagarna tillgång till folkhögskolans övriga utbud i form av kunskap och kulturutbud.
Gruppens deltagarantal är begränsat och under ledning av en handledare träffas gruppen en dag i veckan under två terminer.

Ny grupp startas varje termin. Se hemsidan för exakta datum.

Anmälan och ansökan ska ske via:
Länssjukhuset i Kalmar
Nyckelns kurscenter


Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hogalid.nu