Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Högalids folkhögskola


Ansök nu
För dig som är invandrare. Kursen ger dig möjligheten att förbättra dina kunskaper och färdigheter i svenska. Kursen kan vara en hjälp på vägen till det sfi-betyg du kanske saknar.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men för att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska, samt ha grundläggande förkunskaper i svensk grammatik.

Kostnader: Se skolans hemsida: www.hogalid.nu

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Christine Hansen och Emil Sundman

Telefon: 070-355 11 09
E-post:
christine.hansen@hogalid.nu

Utöver svenska ingår samhällsinformation, matematik, IT-kunskap, hälsa & motion samt något estetiskt inslag.

Ett viktigt mål med kursen är att inspirera deltagarna till större delaktighet i samhällslivet. Information om det svenska samhället, gemensamma aktiviteter med andra deltagare och personal samt studiebesök är några steg på vägen till detta mål.

Du har möjligheter att läsa in behörigheter.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hogalid.nu