Allmän kurs - Sång och musik

Ansök nu

Allmän kurs - Sång och musik

Högalids folkhögskola

Ansök nu

Kursen ger dig möjlighet att läsa in grundläggande gymnasiebehörighet för vidare studier och samtidigt utvecklas som sångare eller musiker. Du jobbar i egen takt efter dina förutsättningar.

Samarbete med skolans övriga kurser förekommer. Du som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Att du har lägst grundskola 9 år eller motsvarande och ett personligt brev där du beskriver din bakgrund och din musikaliska erfarenhet

Kostnader: Se skolans hemsida: www.hogalid.nu

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Ing-Mari Frösemo och Johan Björkdala

Telefon: 070 358 15 40
E-post:
ing-mari.frosemo@hogalid.nu


Fler kurser inom: Musik , Pop , Rock , Körsång , Visor , Komposition

Kursen behandlar ämnen som rock/pop-ensemble, digital musikproduktion, låtskapande, sång i grupp och grundläggande musikteori. Du får också inblick i musikbranschen genom gästföreläsare, konserter och studiebesök.

Förutom denna tid läser du gymnasiegemensamma/ behörighetsgivande ämnen och tillval. Du väljer tillval som exempelvis fysisk aktivitet, yoga, Bild och form, körsång, skrivande, gitarr eller IT

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera. I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval. 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hogalid.nu