Allmän kurs - grundnivå

Ansök nu

Allmän kurs - grundnivå

Högalids folkhögskola

Ansök nu

Kursen vänder sig till dig som vill pröva dina möjligheter till fortsatta studier med fokus på grundskolenivå. Dina behov och förkunskaper bestämmer såväl innehåll som studietakt och studienivå. Vi anpassar schemat så att det finns möjlighet att studera vissa ämnen på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid studieteknik och studieplanering. Har du svenska som andraspråk följer du ett särskilt spår med extra svenskastöd.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 2 jun 2023

Kontakt:
Staffan Saxin och Christine Fransén

Telefon: 072 72 01 104
E-post:
staffan.saxin@hogalid.nu


Om du har din skoltid avlägsen eller inte har dina behörigheter på grundskolenivå klara så är detta kursen för dig. Kursen ger basfärdigheter för vidare studier. Dina behov och förkunskaper påverkar studietakten.

Att ha en grundskolekompetens innebär att du har kunskaper motsvarande minst betyget "Godkänd" jämfört med skolverkets uppsatta mål i ämnena svenska, matematik och engelska. Studierna i dessa ämnen kommer delvis att integreras i temaperioder men också anpassas utifrån dina behov. Inom ramen för ämnena kommer du också att öva studieteknik och studieplanering. Om du är godkänd i något/några av ämnena har du möjlighet att studera detta/dessa på gymnasienivå.

Kursen har tillgång till extra resurser såsom specialpedagog och supportteam.

Svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällsorientering, hälsa och livskunskap, kulturell verksamhet samt grundläggande IT. Temablock såsom arbetsmarknadsinriktning och vardagsekonomi ingår också. Utifrån intresse finns det möjligheter att göra tillval.

Förutom ämnesstudier så kommer du att studera i olika teman som till exempel relationer, arbetsliv, självinsikt.

För dig som inte har svenska som modersmål finns en särskild inriktning med fokus på svenska som andraspråk samt extra stöd i behörighetsämnena.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hogalid.nu