Förberedande kurs för läsåret 2022/2023 - för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/ lindrig utvecklingsstörning

Ansök nu

Förberedande kurs för läsåret 2022/2023 - för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/ lindrig utvecklingsstörning

Högalids folkhögskola

Ansök nu

Kursen är för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/ lindrig utvecklingsstörningoch som är intresserad av att söka till Baskursen 2022/2023

 

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 3 dagar

Ansök senast: 8 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år och kunna läsa, räkna och skriva på grundnivå.

Kostnader: 950 kronor om du bor på skolan, annars 440 kronor. Skolan söker bidrag från SPSM, vilket kan sänka din kostnad. Skolan söker bidrag för resekostnader till och från kursen. Du kan kontakta Försäkringskassan för aktivitetsbidrag.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 13 jun 2022 - 15 jun 2022

Kontakt:
Baskursens fritidsassistenter

Telefon: Mobil: 070 277 80 69 eller 076 13 37 186
E-post:
baskursen@hogalid.nu


OBS!
Ansök senast
8 maj 2022

Kursen är för dig som vill veta mer om vad folkhögskola är och är intresserad av att börja vår läsårskurs. På Förberedande baskurs får du träffa de andra deltagarna som sökt till Baskursen, bli bekant med skolan, lokalerna och personalen.

Vi vill att du ska ha fyllt 18 år det året du börjar och att du har grundläggande kunskaper i att kunna läsa, skriva och räkna.

Efter skoldagens slut hittar du och dina kurskompisar på något kul tillsammans med fritidsassistenterna.

Fritidsassistenterna arbetar dag- och kvällstid.

Kostnader: Om du bor på skolan betalar du 600 kronor, annars kostar det 300 kronor

Bidrag för resekostnader till och från sommarkursen söks via SPSM av skolan.
Aktivitetsbidrag kan du söka via Försäkringskassan.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.hogalid.nu