Designskolan är en förberedande designutbildning för dig som vill få en bred orientering inom design och arkitektur.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 38 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Arbetsprover, se mer om arbetsprover nedan.

Kostnader: Boende och mat på skolan: 3300-4400 kr/4 v, då ingår mat med 2300 kr. Om du inte ska bo på skolan betalar du för lunch mån-fre, 1150 kr/4 v. Egna läromedel ca 2500 kr/läsår. Gemensamma läromedel och material 300 kr/4 v. Studieresor 3500-4000 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Lars Apelmo

Telefon: 0485-56 44 41
E-post:
lars.apelmo@olandsfolkhogskola.se

VAD ÄR DESIGN?

Det mesta av allt det som vi omger oss med har på något sätt formgetts av oss människor medvetet eller omedvetet. Hus, kläder, teknologi, tidningar, produkter, inredning och datorer kommunicerar till dig, mig och ger oss alla olika sinnesupplevelser. Design berör mer eller mindre alla områden i våra liv socialt, kulturellt och tekniskt. Vi får hjälp. Vi blir underhållna. Vi använder design för att förstärka våra identiteter. Som designer arbetar man både två- och tredimensionellt med allt från innovation och utveckling av produkter och/eller tjänster till produktion. Där ingår bland annat: designmetodik, gestaltning, användarstudier, hållbarhet, teknik, produktion, materialkunskap, konceptutveckling och interaktionsdesign. Designämnet är med andra ord oerhört brett och komplext.

 

VAD KOMMER JAG ATT FÅ LÄRA MIG?

Vår ambition på Designskolan är att ge dig en konstnärlig grund i teckning, måleri och tredimensionell formlära att stå på. Designteori i kombination med praktisk tillämpning är genomgående under hela utbildningen. Du kommer dessutom att få arbeta med olika gestaltningsmetoder, vilka ger dig möjlighet att utveckla din kreativa förmåga att bearbeta, uttrycka och visualisera dina idéer. Kursmoment under utbildningen är bland annat teckning, måleri, skiss- och visualiseringsteknik, skulptur, kroki, färg- och formlära, komposition, designmetodik, semiotik, konceptutveckling, olika hantverkstekniker, designhistoria, presentationsteknik samt kreativa arbetsprocesser. Vi som arbetar här på Designskolan, anställda, gästlärare och föreläsare, är professionellt yrkesverksamma med mångårig erfarenhet inom design, konst och arkitektur, vilket ger verklighetsförankring till utbildningen.

 

HUR KOMMER JAG ATT FÅ JOBBA?

På Designskolan kommer du att få arbeta med två- och tredimensionella gestaltningsprocesser. Utbildningen är uppbyggd på veckoteman där du kombinerar praktisk arbete med designteori. Under veckan ges kontiunerlig handledning som varvas med delgenomgångar. Projektarbeten, enskilt eller i grupp, varvas med veckor av studier inom design, arkitektur och konst. Tonvikten ligger alltså på att du ska utveckla ditt eget skapande samt undersöka olika tekniker utifrån konceptet forska lära och gestalta. Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, workshops samt projektpresentationer. Regelbunden uppföljning av dina arbeten och din personliga utveckling sker genom workbook-metoden och individuell handledning. I Designskolan ingår dessutom flera obligatoriska studieresor där du får besöka designbyråer, designskolor samt museer. Resekostnaden beräknas till ca 3000 kronor.

 

VILKA FACILITETER HAR JAG TILLGÅNG TILL?

Din arbetsplats kommer att vara det nybyggda och omtalade Konstens Hus. Du har tillgång till ljusa ateljéer och verkstäder för trä, gips, betong, grafik, lera och metall. På skolan finns även bibliotek, ljudstudio, fotostudio och butik med konstnärsmaterial. Vi har trådlös uppkoppling till skolans nätverk och internet i alla arbetslokaler och elevbostäder.

 

HUR SÖKER JAG?

Ansökan sker med arbetsprover och en kort skriftlig motivering. Vi vill med andra ord se dokumentation av dina egna två- och tredimensionella arbeten. Det kan exempelvis vara teckning, måleri, grafisk design, foto eller tredimensionell formgivning. Mängden olika tekniker är ointressant. Vi sätter inga gränser. Skulle du vara osäker på något, tveka inte att ta kontakt med kursansvarig:

Lars Apelmo, lars.apelmo@olandsfolkhogskola.se Tel. 0485-56 44 41

Vi vill ha din ansökan och arbetsprover tillhanda senast den 28 maj. Du får besked om antagning senast 1 juni. Din ansökning till Basår Design ska innehålla följande:

• Ifyllt ansökningsformulär.

• Kopior av betyg, CV samt personbevis.

• Arbetsprover: 10 stycken arbeten, utförda i valfria tekniker.

Du kan skicka arbetsproverna antingen digitalt eller pappersutskrifter via post. Se nedan.

 

Alternativ 1:

Fotografier och/eller pappersutskrifter Dokumentation av dina arbeten i form av 10 fotografier och/eller pappersutskrifter i max A3-format. Montera dina original/utskrifter på kartong så blir de lätta för oss att hantera och titta på. Komplettera med beskrivning av originalens material och mått. Skriv ditt namn på alla bilagor. Material som skickats med brev återsändes endast om din försändelse innehåller ett frankerat och adresserat C3 kuvert för återsändning.

Postförsändelse med arbetsprover skickas till:

Ölands Folkhögskola, Designskolan

Ölands Folkhögskola Skogsby 144

386 93 Färjestaden

 

 Alternativ 2:

Sök on-line via ansökningsblanketten på vår hemsida. Här kan du bifoga filer med betyg, arbetsprover mm.

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.olandsfolkhogskola.se/kurser/designskolan