Allmän kurs fördjupning - Hållbar utveckling

Ansök nu

Allmän kurs fördjupning - Hållbar utveckling

Ölands folkhögskola

Ansök nu
Allmän kurs fördjupning är för dig som har godkänt i flera kurser som krävs för grundläggande behörighet och har siktet inställt på högskola eller universitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skicka in betyg som visar att du har godkänt i: Svenska 2, Engelska 5, Religion 1

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Pia Lindh

Telefon:
E-post:
pia.lindh@olandsfolkhogskola.se


ALLMÄN KURS FÖRDJUPNING - HÅLLBAR UTVECKLING

I fördjupningskursen kretsar mycket kring begreppet hållbarhet. Hållbarhet på en personlig, en samhällelig och på global nivå. Vi arbetar tematiskt med utgångspunkt i Agenda 2030, där mänskliga rättigheter, demokrati- och hållbarhetsfrågor är centrala. Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda. Den består av 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig att uppnå fram till år 2030. De kan sammanfattas i att vi måste: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I fördjupningskursen talar vi mycket om påverkan, källkritik och värderingar, och vi väljer arbetssätt som liknar de du möter vid fortsatta studier på högskolor och universitet. Allt för att du ska vara förberedd för studier på högskola, universitet. 

Varje vecka ligger ett pass med hälsa. 

 

Följande behörigheter kan du nå i kursen:

  • Svenska 3
  • Samhällskunskap 1a1 och/eller 1a2 
  • Naturkunskap 1a1 och/eller 1a2 med möjlighet till 2
  • Historia 1a1 
  • Engelska 6 
  • Matematik 1-4

 

ATT ARBETA TEMATISKT

Tematiskt arbete innebär att flera olika ämnen/kurser kan integreras i undervisningen. Om du är van från skolan att du läser varje ämne för sig så kommer du uppleva en skillnad. Vi ser inte ämnena som enskilda delar utan alla delar ingår i temat. Vi arbetar också med praktiska moment i våra teman. Det kan handla om att använda bild, film, hantverk som sömnad, odling eller kanske matlagning.

I temat har vi föreläsningar, diskussioner och samtal och du kommer också få olika skrivuppgifter.

Varje tema utgår från deltagarnas syn på temat och kommer att belysas utifrån:

  • det historiska perspektivet
  • miljöperspektivet
  • det internationella perspektivet
  • det etiska perspektivet

 

EXEMPEL PÅ ETT TEMA

I temat ”demokrati” kanske vi diskuterar: Vad innebär det att leva i en demokrati och vilka demokratiska värden är viktiga att värna om? Vilka chanser har du själv att påverka? Hur lämnar man ett medborgarförslag och har det någon betydelse?

Vad händer med EU? I Europa och västvärlden i stort har den politiska kartan ritats om. Hur ser utvecklingen ut just nu i länder som Polen, USA och Ungern? Vad får internationella relationer för betydelse för skyddet av de mänskliga rättigheterna, och hur kan man hitta lösningar på stora globala utmaningar som krigshot och klimatfrågan?

Utifrån det etiska perspektivet kanske vi arbetar praktiskt tillsammans med en konstnär. Vi använder fotografier och bilder för att undersöka hur man kan framkalla känslor. Hur kombineras bild och text? Hur har propaganda sett ut historiskt och vad möter vi idag på nätet?

VI BÖRJAR ANTAGNINGEN 3 MAJ 

Kursen startar 17 augusti 2020 och slutar 28 maj 2021. Vi börjar att anta deltagare från den 3 maj. Efter 3 maj fortsätter vi att ta in deltagare i mån av plats. 

Välkommen med din ansökan!

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Här har du chans att fördjupa dig och komplettera med särskilda behörigheter, samtidigt som du arbetar för ett studieomdöme som ger dig rätt att söka till högskola/universitet i folkhögskolekvoten.