Designskolan

Ansökan stängd
Designskolan är en förberedande designutbildning för dig som vill få en bred orientering inom design och arkitektur.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 38 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Arbetsprover, se mer om arbetsprover nedan.

Kostnader: Boende och mat på skolan: 3300-4400 kr/4 v, då ingår mat med 2300 kr. Om du inte ska bo på skolan betalar du för lunch mån-fre, 1150 kr/4 v. Egna läromedel ca 2500 kr/läsår. Gemensamma läromedel och material 300 kr/4 v. Studieresor 3500-4000 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Linda Zetterman

Telefon: 070-798 89 38
E-post:
linda.zetterman@olandsfolkhogskola.se


VAD ÄR DESIGN?

Det mesta av allt det som vi omger oss med har på något sätt formgetts av oss människor medvetet eller omedvetet. Hus, kläder, teknologi, tidningar, produkter, inredning och datorer kommunicerar till dig, mig och ger oss alla olika sinnesupplevelser. Design berör mer eller mindre alla områden i våra liv socialt, kulturellt och tekniskt. Vi får hjälp. Vi blir underhållna. Vi använder design för att förstärka våra identiteter. Som designer arbetar man både två- och tredimensionellt med allt från innovation och utveckling av produkter och/eller tjänster till produktion. Där ingår bland annat: designmetodik, gestaltning, användarstudier, hållbarhet, teknik, produktion, materialkunskap, konceptutveckling och interaktionsdesign. Designämnet är med andra ord oerhört brett och roligt!

SÅ HÄR FUNGERAR VÅR DESIGNUTBILDNING

Designskolans koncept bygger på korta kurser med nytt tema varje vecka. Det gör att du får öva på idéutveckling och visualisering, vilket är grunden i all design. Många av veckorna leds av gästlärare specialiserade på sitt ämnesområde inom design, exempelvis yrkesverksamma arkitekter, designers och konstnärer. På ett år träffar du vid sidan av kursföreståndaren ett 15-tal gästlärare.

Bredden på kursen gör utbildningen till en heltäckande förberedande designutbildning. Vi jobbar med allt från illustration, arkitektur, möbelformgivning, industridesign, screentryck, mode, gjutning, ljus mm. Detta sammantaget gör att du får chans att testa många olika uttryckssätt och samtidigt bygger du en bra grund för att söka vidare mot högre studier inom design. En vecka arbetar vi specifikt med portfolio.

Vi åker gärna på studiebesök, till museer och utställningar. Tillsammans reser vi på två studieresor, exempelvis till Köpenhamn och Stockholm för att besöka spännande utställningar och skolor. Resekostnaden uppskattas till ca 3500 kr/år.

EN KREATIV DESIGNSKOLA PÅ ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA

Designyrket handlar om att kunna kommunicera i alla delar av den kreativa processen. Att ta hjälp av andras ögon och öron vid researcharbete, idéutveckling och framställning är a och o. Därför blir dina kurskamrater väldigt viktiga i ditt arbete. Tillsammans bygger vi en kreativ atmosfär där vi får öva och lära.

Vi följer upp dina arbeten och din personliga utveckling regelbundet genom din workbook och individuell handledning.

UTVECKLA DITT SKAPANDE UNDER ETT ROLIGT ÅR

Under året kommer du att arbeta med olika delar av designprocessen. Vi har kort introduktion i digitala verktyg men mestadels arbetar du med händerna och analoga tekniker, då detta är grunden i komposition. Du får en konstnärlig grund i teckning, skissteknik färg och tredimensionell formlära. Presentationsteknik, både muntlig och skriftlig ingår i kursen.

Utbildningen är uppbyggd på veckoteman där du först blir introducerad till temat som du därefter får tillämpa praktiskt genom uppgifter.

Tonvikten ligger på att du ska utveckla ditt eget skapande och undersöka olika tekniker, material och designidéer. Verkstäderna är öppna dygnet runt och på skolan byggs kvällsaktiviteter upp och du kan ta del av föreläsningar, seminarium, workshops, studiebesök samt projektpresentationer.

GÄSTLÄRARE

Vårt koncept bygger på korta veckolånga kurser med olika teman och lärare. Varje läsår blir unikt, det vill säga kursen förändras lite år från år. 

VILKA FACILITETER HAR JAG TILLGÅNG TILL? 

Din arbetsplats kommer västa ateljén i Konstens hus. Du har tillgång till Designskolans stora, ljusa ateljé och verkstäder för trä, gips, betong, grafik, lera och metall, papper, screentryck. På skolan finns även bibliotek, ljudstudio, fotostudio, gym och butik med konstnärsmaterial. Vi har trådlös uppkoppling till skolans nätverk och internet i alla arbetslokaler och elevbostäder. 

ANSÖK TILL DESIGNSKOLAN

Kul att du är intresserad av att söka till Designskolan! Här berättar vi mer om hur en ansökning går till.

Det är enkelt! För att ansöka fyller du i en ansökningsblankett, bifogar lite dokument och skickar med arbetsprover. 

ANSÖKAN

Antingen kan du skriva ut hemma och skicka med posten eller ansöka online, dvs skicka allt digitalt.

I ansökan ska ingå:

Ansökningsblankett

Kopior av betyg

CV

Arbetsprover

Personligt brev

SÅ SÖKER DU HIT - ARBETSPROV

Vi är nyfikna på vad du gjort innan! Skicka med en dokumentation av dina egna arbeten i form av 5-10 foton eller utskrifter kompletterade med information om originalets storlek och material. Teckningar, målningar, grafisk design, foto eller något annat spännande. Vi vill se både 2d -och 3d objekt, samt teckningar.

Det du skickar in behöver inte vara perfekt och färdigt. Vi är nyfikna på att veta mer om dig, om hur du tänker och vad du är intresserad av att göra. Inför läsåret 2021-2022 vill vi ha din ansökan senast 26/5.

 

Vi ser helst att du skriver ut själv, då har du kontroll t.ex kontroll på färgkvalitet och skickar det:

Med Posten:

Skriv ut Ansökningsblankett, kopior av betyg, CV, personbevis och personligt brev.

Skriv ut dina arbetsprover hemma i max A3. Om du vill kan du montera dem på en kartong A3, då är det lättare att hantera. Komplettera med beskrivning av originalets material och mått. Skriv ditt namn på alla dokumenten.

Ansökning och arbetsprov som skickas med post sänds till:

Ölands folkhögskola

Designskolan

Skogsby 114

386 93 Färjestaden.

Digital ansökan online:

Lägg alla arbetsprov och ditt CV i en PDF-fil och bifoga ansökan.  Bifoga även personbevis, betygskopior och personligt brev.

VI VILL HA DIN ANSÖKAN OCH DINA ARBETSPROVER SENAST 26 MAJ 2021

Om du sedan behöver komplettera din ansökan med tex senaste betyget eller ytterligare arbetsprover kan du skicka ytterligare ett brev eller maila detta till info@olandsfolkhogskola.se  Skriv tydlig avsändare och komplettering i ämnesfältet.

ANTAGNING

Antagningsbesked kommer senast två veckor efter sista ansökningsdag, dvs 9 juni. Om du inte skulle bli antagen till kursen så hamnar du på vår reservlista. Du får då besked om vilken plats du har på reservlistan och då kan du bestämma om du vill stå kvar eller inte.

HUR GÅR DET TILL?

Vi som arbetar på Designskolan kommer att titta på arbetsproverna, diskutera, läsa de personliga breven och därefter göra en bedömning om vilka som kan antas till kurserna. Vid antagningen bedömer vi dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utifrån det vi ser i din ansökan.

ATT TÄNKA PÅ

Skriv ditt namn på alla bilagor. Material som skickas med brev återsändes endast om din försändelse innehåller ett frankerat och adresserat C3 kuvert för återsändning.

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor om ansökan eller arbetsprover hör av dig till Linda Zetterman (Ordinarie kursansvarig Kajsa Lindgren är tjänstledig  t.o.m. ht 2021).

Linda Zetterman

Tel: 070-798 89 38

mail: linda.zetterman@olandsfolkhogskola.se

Välkommen med din ansökan!

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.olandsfolkhogskola.se/kurser/designskolan