Seniorkursen - deltid

Profilkurs Ölands folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Seniorkursen är en folkhögskolekurs för dig som är nyfiken på din  omvärld, har slutat jobba eller inte längre arbetar heltid. Vi arbetar  gestaltande för att tillsammans utforska olika ämnen och  sammanhang, främst utifrån ett tematiskt förhållningssätt.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 26 maj 2023

Kostnader: Lunch och kaffe 520kr/4 veckor. Eventuella läromedel och studieresa bekostas av deltagaren.

Kontakt: Ina Alm

E-post:
ina.alm@olandsfolkhogskola.se

SENIORKURSEN 

SYFTE 

Syftet med seniorkursen är i grunden välmående och hälsa utifrån ett  helhetsperspektiv. Vi har skapat en kurs med många inslag av kultur  och praktiska konstnärliga ämnen men vill också ge utrymme för  samtal och reflektion kring förhållningssätt, demokrati och  delaktighet i samhället. Aktiv delaktighet, medskapande och  engagemang i kursen och dess utformning är grundläggande och  viktiga delar utifrån folkhögskolans fyra syften.

 

INNEHÅLL 

Under läsåret som kommer är tanken att ge stort utrymme åt kreativt  skapande i olika former. En rad yrkesverksamma konstnärer, varav  flera tidigare gjort mycket uppskattade gästlärarveckor på kursen,  engageras som lärare. Tillsammans med dem ska vi genomföra ett år  av flow. Med utgångspunkt i att året som gått varit ganska tomt på  intryck och möjligheter till gemensam bearbetning av upplevelser,  för många av oss, är förhoppningen i år att skapa förutsättningar för  meningsfulla möten. Möten med bild och form, rörelse och  berättelser från varandra och världen runt oss. 

 

Kursupplägget delas upp i tid med kursföreståndaren, ca hälften av  kursveckorna, och tid med olika gästlärare. Kursdagar kommer att  vara måndag och tisdag alternativt onsdag och torsdag och  återkommande moment för att bearbeta upplevelser av skapandet  kommer vara att regelbundet lyssna och samtala alternativt att skriva  kort och reflekterande.  

I gruppen som går kursen måndag och tisdag kommer vi att främst  använda text i form av läsning och samtal. Ett arbetssätt är den  brittiska metoden Shared Reading. I gruppen som går onsdag och  torsdag fyller kort reflekterande skrivande, utifrån det vi arbetat  praktiskt med, en motsvarande funktion. Även här är så klart en  viktig del att dela upplevelser med varandra. Vi kommer inte att läsa  eller skriva varje vecka men olika former av verbal och skriftlig  reflektion kommer följa kursen som en röd tråd. När du väljer  kursdagar gör du alltså även ett aktivt val om hur du vill bearbeta  intryck.  

Att kursdeltagarna har lång erfarenhet av liv, arbetsliv och egna  intressen är en stor tillgång som kan ligga till grund för föreläsningar  och studiebesök. Din bakgrund är viktig! Vi samarbetar också en del  med skolans andra kurser vilket innebär möten mellan kulturer och  generationer. 

 

Vi vill också hålla kontakten med de som tidigare varit deltagare på  seniorkursen och bjuder med dem till gemensamma föreläsningar  någon gång per termin.  

Om intresse finns så planerar och genomför vi en gemensam  studieresa under vårterminen, observera att kostnaden för detta inte  ingår i kurskostnaden.

 

FOLKBILDNING 

En bärande idé inom folkhögskolan och därmed också för kursen är  att utgå från deltagarnas kunskap och erfarenhet, som i det här fallet  bygger på lång livs- och yrkeserfarenhet. Därför blir samtal,  diskussioner och reflektion viktiga i möten mellan oss alla.  

Alla folkhögskolor arbetar utifrån följande fyra syften, vilka också  präglar Seniorkursen:  

– att stärka och utveckla demokratin  

– bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att  påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i  samhällsutvecklingen  

– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och  utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka  delaktigheten i kulturlivet.  

– bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet 

För folkhögskolor i Region Kalmar län gäller även detta:  

– arbeta för att bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete  kring hälsa och kultur 

– bidra till en bättre integration  

– stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda  2030

  

KURSTID 

22 augusti 2022 till 26 maj 2023. Du studerar två dagar i veckan  (måndag och tisdag eller onsdag och torsdag ) mellan klockan 8:30  och 14:30, med paus för fika och lunch, vilka ingår i kurskostnaden.

  

KOSTNAD 

520 kr/4 veckor. Avdrag görs endast vid sjukdom stärkt av läkarintyg  samt studieresor. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.  Studieresa bekostas av kursdeltagaren.

  

ANSÖK SENAST 21/5 2022 

Sista ansökningsdag är 21/5, därefter intag i mån av plats. Kursen börjar 22 augusti 2022 och slutar 26 maj 2023.

 

KURSANSVARIG Ina Alm  

ina.alm@olandsfolkhogskola.se

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.olandsfolkhogskola.se/kurser/profilkurser/seniorkursen

Fler kurser inom: Senior

Ölands folkhögskola

Välkommen till en unik skola med kreativ studiemiljö. Sex kilometer sydost om Ölandsbron ligger Ölands folkhögskola. En plats där kreativiteten har fritt spelrum. En unik studiemiljö där lärandet och din egen utveckling står i centrum. Här finner du en dynamisk arbetsplats fylld med kompetens och resurser.

Läs mer om skolan

Postadress:
Ölands folkhögskola
Ölands Skogsby 144
386 93 Färjestaden

Telefon: 0485-56 44 00
E-post: info@olandsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.olandsfolkhogskola.se/