Kursen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning till pianotekniker/stämmare. Utbildningen avslutas med ett prov utformat av branschorganisationen Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inträdesprov 23-27 april 2018.

Kostnader: Stämnyckel ca: 3 000 kr. Externatavgift (för dig som inte bor på skolan): 1790 kr/termin för förmiddagsfika, måltider vid speciella tillfällen, tillgång till lunchrum, kursdeltagarförsäkring och visst undervisningsmaterial.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2018 - 7 jun 2019

Kontakt

Jonas Svensson/Matilda Jusmo

Telefon: 0474-500 32
E-post:
info@blipianotekniker.nu

Att pianostämmare stämmer piano vet alla, men yrket är så mycket mer. Som pianotekniker är du ansvarig för att pianister kan utöva sitt yrke – utan pianotekniker blir det ingen pianomusik. 

 

Pianoteknikerlinjen är en 2-årig yrkesinriktad utbildning på heltid. Vi har tre elevplatser per läsår och gruppen har totalt 4,5 timmars undervisning i pianoteknik/stämning per vecka. Fokus ligger på pianostämning, justering och grundläggande reparationer i mekanik på piano och flygel. På skolan finns speciella övningsinstrument för stämning och en pianoverkstad som du har tillgång till även utanför skoltid. 

 

Övriga ämnen, som gehör, diktat, musikhistoria och kör, läser du gemensamt med musiklinjen. Efter utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta självständigt som pianostämmare/tekniker

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs och med godkänt avslutningsprov skall ha grundläggande kunskaper för att självständigt kunna arbeta som pianostämmare/tekniker. Du skall också ha tillräckliga kunskaper för att på egen hand kunna vidareutbilda dig genom praktik i Sverige och/eller utomlands.