Förberedande Kyrkomusiker - Preparandkurs för vidare studier

Oskarshamns folkhögskola


Ansök nu

Utbildningen förbereder dig för att söka kyrkomusikerutbildning på folkhögskola eller musikhögskola. Du kan också gå den förberedande kyrkomusikerutbildningen om du har en annan yrkesprofil inom kyrkan men vill skaffa dig grundläggande musikaliska kunskaper eller om du vill känna dig för om kyrkomusikeryrket är något för dig.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: 1 juni 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagningsprov. Enligt överenskommelse. Mer information finns på vår hemsida www.oskarshamnsfolkhogskola.se.

Kostnader: Servicekostnad (när du inte bor på skolan): 1950 kr/termin för förmiddagsfika, måltider vid speciella tillfällen, tillgång till lunchrum, kursdeltagarförsäkring och visst undervisningsmaterial.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 9 jun 2021

Kontakt:
Karin Öhman

Telefon: 0491-768 111
E-post:
karin.ohman.osk@folkbildning.net

OBS!
Ansök senast 1 juni 2020

Den förberedande utbildningen är ett preparandår för dig som vill söka till vår kyrkomusikerutbildning. Vi arbetar utifrån att du ska kunna göra ett antagningsprov med godkänt resultat vilket till viss del innebär en individuell studiegång. Du har också möjlighet att läsa in vissa av de ämnen som ingår i kyrkomusikerutbildningen.

Den förberedande utbildningen garanterar inte att du kommer att antas till kyrkomusikerutbildningen även om det är vår ambition. Vid antagningen konkurrerar du om platserna på samma villkor som de andra sökande.

Förberedande kyrkomusikerutbildning kan också vara ett preparandår för dig som vill söka till musikhögskolans kyrkomusikerutbildning. Du bör då ha mycket goda förkunskaper i orgel, piano och sång när du börjar ditt år.

Prova på kantorsyrket

Detta kan också vara ett år för dig som ännu inte vet om kantorsyrket är ”ditt yrke”. Du får då under ett år möjlighet att prova på hur det är att studera kyrkomusik på heltid. Under detta år får du också en god inblick i vad kantorsyrket innebär. Du får samtidigt en bra förberedelse för antagningsproven om du bestämmer dig för att fortsätta att studera till kantor

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kompletterande kurs för att ge underlag för att söka Kyrkomusikerutbildningen.