Kyrkomusiker/ kantorsutbildning för kantorsexamen - distans

Ansökan stängd

Kyrkomusiker/ kantorsutbildning för kantorsexamen - distans

Oskarshamns folkhögskola

Ansökan stängd

Idag är det vanligt att byta yrkesbana en bit in i livet. För dig som arbetat med musik som yrkesmusiker eller som arbetat som pedagog erbjuder vi en anpassad kyrkomusikerutbildning på distans. För att kunna välja denna utbildningsväg krävs en tidigare utbildning från musikhögskola samt ett godkänt antagningsprov. Provet är detsamma som för heltidsstuderande men med högre krav för antagning.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1-3 år Kurslängd beroende av förkunskaper

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kräver tidigare utbildning vid musikhögskola eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov.

Kostnader: Noter/Litteratur ca 2000 kr för hela kursen samt kostnader för mat och eventuellt boende de dagar som undervisningen äger rum på skolan

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 18 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Karin Öhman

Telefon: 0491-768 111
E-post:
karin.ohman@ofhsk.se


Fler kurser inom: Kantor / Kyrkomusiker

Vår distansutbildning är upplagd på tre år beroende på förkunskaper.

År 1

Du läser den pastorala terminen samt orgel. Undervisningen är förlagd till åtta helger (fredag-söndag) under läsåret.

År 2-3

Du läser resterande ämnen i den pastorala terminen samt de musikämnen som efter gjord validering saknas för att du ska kunna avlägga examen. Undervisningen är både enskild och i grupp och är förlagd till måndag-tisdag nio gånger per läsår.

Distansutbildningen är en eftergymnasial utbildning som omfattar 50 procents studier. Har du ett arbete är det viktigt att du tillsammans med din arbetsgivare hittar ett sätt att frigöra tid motsvarande studiernas omfattning, annars riskerar utbildningstiden att bli orimligt lång. Normal studietid kan sägas vara 2,5 år men varierar med förkunskaperna.

Praktik

För att avlägga kantorsexamen krävs förutom den utbildning du får av oss också tre utbildningsveckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala, MSS-dagar hos det stift du väljer samt åtta veckors praktik. Detta kan i regel göras parallellt med utbildningen hos oss. Du kan också välja att läsa den Pastorala terminen helt och hållet på utbildningsinstitutet och läser då enbart år 2 och 3 hos oss.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kantorsexamen som ger behörighet för tjänst som kyrkomusiker i Svenska kyrkan.