Kyrkomusiker/ kantorsutbildning för kantorsexamen

Profilkurs, Yrkesutbildning Oskarshamns folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  3 år 2,5 år. Lägre studietakt möjlig.
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Heltidsutbildningen inklusive pastoral termin omfattar 5 terminers studier om 40 timmar/vecka, men vårt upplägg gör det möjligt för dig att bli klar på 4 terminer beroende på förkunskaper. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasium eller motsvarande. Antagningsprov en dag under vecka 16.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 9 jan 2024 - 20 dec 2024

Kostnader: Kurslitteratur ca 5 000 kr för hela utbildningen. Externatavgift (för dig som inte bor på skolan):2 050 kr/termin för förmiddagsfika, måltider vid speciella tillfällen, tillgång till lunchrum, kursdeltagarförsäkring och visst undervisningsmaterial.

Kontakt: Karin Öhman

Telefon: 0491-768 111

E-post:
karin.ohman@ofhsk.se

Du har ca 20 lektionstimmar fördelade under veckan medan resten av studietiden utgörs av eget arbete och övning.

Deltidsstudier om 50 procent eller 75 procent innebär att du har platsförlagd undervisning två eller tre dagar i veckan. Vid deltidsstudier förlängs studietiden men alla moment ingår fortfarande.

Har du en tidigare musikutbildning kan du ofta få tillgodoräkna ämnen om vi bedömer att de kurser du läst är likvärdiga. Detta kan ibland påverka studietidens längd eller studieomfattningen.

De ämnen du läser bestäms av den nationella kursplanen som är gemensam för de skolor som utbildar kantorer.

Orgelspel

Att spela psalmer på ett bra sätt är en konst! För att klara det behöver du bygga upp din teknik genom att spela solistiskt. Hos oss har du sammanlagt minst två timmars lektioner enskilt och i grupp varje vecka. Ämnet orgelkunskap ger dig kunskaper om orgelns historia och konstruktion, men det är också viktigt att du kan undervisa nya orgelspelare. Vår skola ägnar sig mycket åt barn och orgelspel och det får du också ta del av.

Pianospel

Pianospel handlar inte bara om Mozartsonater, utan också om ackompanjemang och kammarmusik. Pianospelet berör många olika genrer och stilar. Klassiskt piano och brukspiano omfattar cirka två lektionstimmar enskilt och i grupp varje vecka.

Sång

Rösten är kyrkomusikerns viktigaste instrument och du använder din röst dagligen i yrket. I vår utbildning har du 30 minuters enskild lektion och en timmes grupplektion varje vecka. Du sjunger i kör minst 1,5 timme och deltar varje termin i större körverk från olika genrer. Skolan har en klassisk kör och en afrokör, och vissa år även en manskör. Under en termin läser du också röstvård.

Ensembleledning

Detta är mer än man först tror. Du ska kunna dirigera och instudera en gregoriansk sång likaväl som ett körarrangemang med instrument. Det är viktigt att du är väl förberedd för mötet med barn- och ungdomskörer och vår utbildning ger dig genom seminarier och auskultation många bra tips och arbetsmodeller.

Och allt det andra

Musiklära, satslära, gehör och musikhistoria, kyrkomusikens historia, pedagogik och metodik, administration med mera. Det är mycket man ska kunna. Har du tid över finns goda möjligheter till samverkan med musiklinjens olika profiler, särskilt om du spelar andra instrument än klaviaturer. Det kan också bli aktuellt med tillval och profileringar.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kantorsexamen. Kunna söka anställning som kyrkomusiker.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://oskarshamnsfolkhogskola.se/kyrkomusikerutbildning/

Fler kurser inom: Kantor / Kyrkomusiker

Oskarshamns folkhögskola

Oskarshamns folkhögskola ligger centralt på en höjd med vacker utsikt över både staden och havet. Här är ständigt liv och rörelse med deltagare från ett brett utbud av kurser. Musikutbildningarna tillför löpande musikinslag och från kapellet hörs ofta orgeltoner när de blivande kyrkomusikerna övar. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Oskarshamns folkhögskola
Axel Munthes stig 1
572 32 Oskarshamn

Telefon: 0491-768 100
E-post: info@ofhsk.se
Webbadress: http://www.oskarshamnsfolkhogskola.se/