Utforska kristen tro på Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs med gudstjänstprofil pågår under ett läsår på halvfart. Studierna sker på distans men med träffar åtta helger på plats vid Oskarshamns folkhögskola.

Kursen passar både dig som redan har en tjänst inom Svenska kyrkan och dig som har frågor om kristen tro och funderar över yrkesval.

Teman under kursen:

  • Mässans uppbyggnad
  • Gudstjänstmetodik
  • Kyrkoårets olika skiften
  • Undervisning i församlingen
  • Vår kyrkas historia och tradition
  • Att styra och leda i församlingen, vem gör och beslutar om vad?
  • Bibelns tillkomst, historia och innehåll
  • Påskens teologi – om ondska, död, synd, uppståndelse och försoning

Klicka här för att läsa mer om kursen på Oskarshamns folkhögskolas webbplats. 

Alla nyheter