Arkeologisk undersökning av en boplats. Vi förväntar oss att finna rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Inga förkunskaper krävs.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: OBS! Kurslängd 6 dagar

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Pris ink logi: 5940:- exkl. logi: 3710:-

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 5 aug 2019 - 10 aug 2019

Kontakt:
Michael Dahlin och Kenneth Alexandersson

Telefon:
E-post:
arkeologen@telia.com

GRÄVKURS I ARKEOLOGI

Vimmerbyområdet är en fantastiskt vacker bygd med mängder av fornlämningar från jägarstenålder och vidare in i historisk tid. Det betyder att vi här i Vimmerby har en historia som stäcker sig ca 12 000 år tillbaka i tiden.

Platsen för årets undersökning består av en boplats och den kan innehålla spår över flera arkeologiska epoker. Vi förväntar oss att finna rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Det kan vara rester efter föremål i flinta, men också keramikfragment och föremål av metall.

Deltagarna kommer att delta i undersökningen av en boplats från stenåldern. Inga arkeologiska förkunskaper krävs.

Kursansvarig: Arkeolog Michael Dahlin & Kenneth Alexandersson

Antikvariskt ansvariga: Samarbetet mellan Vimmerby folkhögskola, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och Museiarkeologi Sydost har visat sig vara mycket givande och tillsammans bedriver vi sedan fem år tillbaka forskning om områdets forntid. Här ges kursdeltagarna möjlighet att aktivt delta i denna forskning genom denna arkeologiska undersökning.