Utbildningen omfattar bl a medicinsk dokumentation, anatomi, fysiologi, farmakologi, engelska och administration. LIA ingår. Utbildningen ger kompetens att arbeta som medicinsk sekreterare.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3-årigt gymnasium eller motsvarande, grundläggande behörighet till högskola. Underlättar med datorvana.

Kostnader: Servicekostnad tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019

Kontakt:
Carina Olovsson

Telefon:
E-post:
carina.olovsson.vimmerby@folkbildning.net

Utbildningen ger goda kunskaper i i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet. Innehållet i utbildningen är enligt LSF:s riktlinjer för grundutbildning.

I utbildningen ingår även 15 veckors LIA (lärande i arbete)och fältstudier. LIA:an kan ske på hemorten.

Utbildningen är starkt förankrad i arbetslivet.

Läs mer om utbildningen på www.vimmerbyfolkhogskola.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska ha mycket goda baskunskaper i medicinsk terminologi och dokumentation. Vi arbetar med datajournalsystemet Cosmic. Även förutsätts du vara väl förtrogen med de lagar och regler som styr vårdadministration. Du kommer vidare att ha grundläggande kunskaper om databaserad hantering av patientinformation ur ett juridiskt, etiskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.