Barnskötarutbildningen är en utbildning för dig som tycker om att arbeta med barn och skapa trygghet för barnen i förskolemiljö. Du tycker om att aktivera barnen och har en lekfull sida och ett pedagogiskt förhållningssätt som du kan använda såväl utomhus som inomhus. Omsorg om barnen är en viktig del av arbetet.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighet i svenska, matematik och samhällskunskap från grundskolan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 4 feb 2019

Kontakt:
Susanne Lindvall

Telefon: 0492-143 07
E-post:
susanne.lindvall@folkbildning.net

Utbildningen omfattar tre terminer. I utbildningen ingår en dags praktik i veckan. Under din praktik skaffar du dig praktisk erfarenhet av arbete i barngrupp. Du får inblick i olika arbetsuppgifter och deltar i rutinerna på en arbetsplats. Praktiken är också en möjlighet att skapa kontakter med ett framtida arbetsliv.

Utbildningen genomförs till största delen på skolan men är starkt förankrad i arbetslivet. Det finns ett utbildningsråd med personal från skolan och barnomsorgen som samverkar och utvecklar utbildningen tillsammans. Möjligheten att anpassa utbildningen till barnomsorgens behov är stor.

Utbildningens mål är att den studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter för arbete i den pedagogiska verksamheten i förskola och fritidshem, 0-12år.