Årets undersökning består av en stenåldersboplats. Vi förväntar oss att finna rester av boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. 

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: OBS! Kurslängd 6 dagar

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Pris inklusive logi: 5 950:- Pris exklusive logi: 3 720:-

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 3 aug 2020 - 8 aug 2020

Kontakt:
Michael Dahlin och Kenneth Alexandersson

Telefon:
E-post:
arkeologen@telia.com

GRÄVKURS I ARKEOLOGI

Vimmerbyområdet är känt för sina storslagna fornlämningsmiljöer. Runt om i landskapet finns långt över 1000 gravar från sten-, brons- och järnålder.  I trakten har man funnit mängder med stenyxor och andra redskap från äldre stenåldern 9600-4000 f.Kr.

Idag har vi en förhållandevis god bild om miljöernas ålder och utbredning. Det saknas dock regelrätta arkeologiska undersökningar av boplatser från jägarstenåldern.  I denna kurs blir du som deltagare en aktiv del i framtagandet av denna nya kunskap.

Platsen för denna undersökning består av en boplats och vi tror att den kan innehålla spår från äldre stenåldern. Vi förväntar oss att finna rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Det kan vara rester efter föremål av flinta, och bergarter.

Deltagare i denna grävning kommer att delta i undersökningen av en boplats.

Kursansvarig: Arkeolog Michael Dahlin & Kenneth Alexandersson

Antikvariskt ansvariga: Samarbetet mellan Vimmerby folkhögskola, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och Museiarkeologi Sydost har visat sig vara mycket givande och tillsammans bedriver vi sedan sex år tillbaka forskning om områdets forntid. Här ges kursdeltagarna möjlighet att aktivt delta i denna forskning genom denna arkeologiska undersökning.

Förkunskaper: Inga